Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Egzaminy

Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Nazwa egzaminu

DĘBINKA

Poznań

Kraj

Historia i wos

 

82,6%

65,6%

59%

Język polski

 

84,5%

67,5%

63%

Przedmioty przyrodnicze

 

69,2%

56,5%

49%

Matematyka

 

75,4%

50%

43%

Język angielski podstawowy

98%

77,8%

68%

Język angielski rozszerzony

93,5%

63,8%

53%Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Nazwa egzaminu

DĘBINKA

Województwo Wielkopolskie

Kraj

Historia i wos

 

83,03%

58,05%

59%

Język polski

 

77,03%

65,87%

68%

Przedmioty przyrodnicze

 

83,46%

55,06%

56%

Matematyka

 

80,21%

50,48%

52%

Język angielski podstawowy

97,15%

66,47%

68%

Język angielski rozszerzony

91,55%

50,43%

52%

 

Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Nazwa egzaminu

DĘBINKA

Województwo Wielkopolskie

Kraj

Historia i wos

 

82,94%

57,91%

59%

Język polski

 

82,39%

66,69%

69%

Przedmioty przyrodnicze

 

78,97%

51,64%

52%

Matematyka

 

75,29%

45,59%

47%

Język angielski podstawowy

98,90%

65,31%

67%

Język angielski rozszerzony

91,39%

47,60%

49%

 

 Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NAZWA EGZAMINU

Dębinka

Województwo
wielkopolskie


Średnia w okręgu

 

Język polski

88,85%

69%

65,73%

Historia i wiedza o społeczeństwie

79,38%

56%

55,24%

Matematyka

78,31%

49%

47,82%

Przedmioty przyrodnicze

74,15%

51%

50,17%

Język angielski           
Poziom podstawowy

96,04%

64%

62%

Język angielski           
Poziom rozszerzony

91,69%

45%

43%

 

 Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

NAZWA EGZAMINU

Dębinka

Województwo
wielkopolskie


Średnia w okręgu

 

Język polski

77,47%

58,98%

58,85%

Historia i wiedza o społeczeństwie

81,48%

62,65%

62,63%

Matematyka

77,85%

46,98%

46,32%

Przedmioty przyrodnicze

75,18%

49,19%

48,70%

Język angielski           
Poziom podstawowy

96,63%

64,95%

65,12%

Język angielski           
Poziom rozszerzony

91,64%

46,78%

47,94%

 

Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

NAZWA EGZAMINU

Dębinka

Województwo
wielkopolskie


Średnia w okręgu

 

Język polski

84,38%

65,43%

65,25%

Historia i wiedza o społeczeństwie

78,12%

58,11%

57,59%

Matematyka

78,91%

46,79%

57,59%

Przedmioty przyrodnicze

77,97%

51,18%

50,63%

Język angielski           
Poziom podstawowy

97,30%

65,30%

65,10%

Język angielski           
Poziom rozszerzony

87,94%

45,20%

45,85%

Język niemiecki          
Poziom podstawowy

98%

52,59%

53,05%

Język niemiecki          
Poziom rozszerzony

95% 34,45% 36,07%


Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

NAZWA EGZAMINU

Dębinka

Województwo
wielkopolskie

Poznań


Średnia w okręgu

 

Język polski

79,79%

59,92%

66,15%

59,45%

Historia i wiedza o społeczeństwie

77,86%

56,49%

61,81%

56,17%

Matematyka

84,55%

58,13%

63,07%

57,59%

Przedmioty przyrodnicze

78,17%

47,43%

54,29%

46,64%

Język angielski         
Poziom podstawowy

98,14%

61,78%

72,65%

61,80%

Język angielski         
Poziom rozszerzony

90,14%

44,53%

 55,44%

45,35%

Język niemiecki       
Poziom podstawowy

90%

57,17%

59,66%

57,74%

Język niemiecki        
Poziom rozszerzony

70% 36,98% 49,43% 37,85%

Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

NAZWA EGZAMINU

Dębinka

Województwo
wielkopolskie

Poznań


Kraj

 

Język polski

88, 19%

62, 97%

68,17%

60%

Historia i wiedza o społeczeństwie

86, 30%

59, 89%

65,60%

61%

Matematyka

76, 25%

46, 25%

54,03%

47%

Przedmioty przyrodnicze

71, 36%

48, 98%

53,64%

50%

Język angielski Poziom podstawowy

96, 68%

62, 10%

71,92%

63%

Język angielski Poziom rozszerzony

89, 37%

45, 52%

 

43%

 

Średnie wyniki umieszczane są w 9 staninach, informujących o tym, że wynik jest: najniższy, bardzo niski, niski, niżej średni, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.

 Średnie naszej szkoły ze wszystkich przedmiotów plasują się w staninie 9 – najwyższej.

SERDECZNIE GRATULUJĘ UCZNIOM I NAUCZYCIELOM !:-)
Beata Łuczak - Wencel

Wyniki egzaminu gimnazjalnego na przełomie ostatnich lat


Część humanistyczna (50 p.)

Rok

Szkoła

Poznań

Województwo

2011

36

26

24

2010

41,2

31,7

39,1

2009 42,3 33,6 31,2
2008 44,5 33,5 30,2
2007 44,3 34,07 30,9
2006 37,4 34 31,3
2005 43,1 36,4 33,2

2004

36,8

29,8

36,6

 

Część matematyczno-przyrodnicza (50 p.)

Rok

Szkoła

Poznań

Województwo

2011

36

26

23

2010 39,1 34,5 26,6
2009 42,3 28,8 28,8
2008 36,8 29,6 26,6
2007 35,2 27,5 24,8
2006 36,2 26,3 23,4
2005 40,1 26,5 23,8

2004

38,5

27,8

24,4


Część językowa (50 p.)

Rok

Szkoła

Poznań

Województwo

2011

47

33

28

Pomagają nam