Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Erasmus+ Nasi partnerzy

Institutio de Ensenanza Secundaria Costa del Sol to szkoła zlokalizowana w kurorcie Torremolinos koło Malagi w Andaluzji, na południu Hiszpanii. Region jest znany przede wszystkim ze względu na rozwiniętą turystykę. Torremolinos to miasto jest otwarte dla ludzi z całego świata. W IES Costa del Sol uczą się przedstawiciele 28 różnych narodowości reprezentujący szeroką  gamę języków ojczystych, tradycji, klas społecznych i etycznych. W szkole działa specjalny zespół integracyjny dla uczniów niepełnosprawnych. Ta różnorodność kulturowa jest wartością dla społeczności szkolnej i daje doskonałe podstawy do  uczenia się przez całe życie, przekształcając szkołę w unikalne wielokulturowe centrum, które rozwija poczucie tożsamości i obywatelstwa kulturowego.

IES Costa del Sol kształci około 400 uczniów w wieku od 12 do 17 lat. Ze względu na dużą liczbę uczniów pochodzących spoza granic Hiszpanii, szkoła oferuje im i ich rodzinom konkretny program adaptacji językowej i naukowej jako pomoc i wsparcie w celu osiągnięcia zunifikowanego poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności.

Szkoła realizuje wiele projektów z zakresu edukacji międzykulturowej, nauk humanistycznych, języków obcych, historii i sztuki jako elementów kształcących podstawowe kompetencje. Szkoła otrzymała kilka prestiżowych wyróżnień związanych z wysoką efektywnością kształcenia. Projekt nauczania związany ze spektaklem "Picasso's Guernica" w ciągu czterech lat został zaadoptowany i zrealizowany 15 różnych szkołach i instytucjach wspierających inicjatywę i przedsiębiorczość.

Placówka współdziała z lokalnymi instytucjami kultury i nauki. Od lat uczestniczy w projektach międzynarodowych, między innymi z udziałem szkół z Niemiec i Włoch. Od 2005 roku posiada własną organizacją non-profit "ONG Educando en Valores" http://www.educandoenvalores.org/, która promuje demokrację, aktywność obywatelską, dialog międzykulturowy, integrację społeczną i solidarność, pracę z młodzieżą w zakresie praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.

http://www.iescostadelsol.es/IES_Costa_del_Sol/Inicio.html

 

Istituto Comprensivo Assisi 2 to włoska szkoła, która znajdująca się w Santa Maria degli Angeli, najbardziej zaludnionym osiedlu Asyżu, liczącym około 7.000 mieszkańców. Asyż jest historycznym ośrodkiem o bogatej kulturze i sztuce, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Położony jest w centralnej części Włoch, w malowniczym regionie Umbrii.

ICA 2 składa się z szkół różnych szczebli. W skład zespołu wchodzą placówki w centrum miasta i kilka innych w małej wiosce niedaleko Santa Maria. Łącznie w zespole szkół uczy się około 1000 uczniów wieku od 3 do 14 lat.

W szkole uczniowie uczą tradycyjnych przedmiotów (włoski, matematyka, historia, geografia, nauki ścisłe, angielski, francuski, sztuka, wychowanie fizyczne, religii, itd ....), ale także uczestniczą w licznych projektach edukacyjnych, w tym związanych z edukacją teatralną i muzyczną. Część z nich realizowana jest z udziałem wspólnoty lokalnej i rodziców. Szkoła stara się zaangażować specjalistów (dietetyków, psychologów, ekspertów teatralnych, muzyków, policjantów etc.). Zdarza się, że rodzice i dziadkowie współpracują ze szkołą jako eksperci w projektach szkolnych.

ICA 2 ściśle współdziała z samorządem lokalnym, mediami, Uniwersytetem w Perugii oraz organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat bierze udział w projektach europejskich w ramach programu Comenius.

http://www.icassisi2.gov.it/ita/

 

 

Istituto Comprensivo Assisi 3 to nasz drugi włoski partner. Szkoła znajduje się w Petrignano, w osadzie położonej w pobliżu Asyżu liczącej około 3000 mieszkańców. W mieście istnieje kilka stowarzyszeń kulturalnych, we współpracy z którymi nasza szkoła organizuje różne imprezy.

Szkoła liczy z 787 uczniów od lat 3 do 14 lat (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum pierwszy stopień), zatrudnia 85 nauczycieli.

Szkoła od wielu lat uczestniczy w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych, między innymi projekcie promującym blog jako narzędzie stymulujące uczniów do rozwijania kompetencji językowych i informatycznych (www.noieilmondo.blogspot.com). Projekt został uhonorowany Europejską Odznaką Języków 2007. Zespół ICA 3, wraz z innymi szkołami, promuje uczenie się języka angielskiego jako języka obcego dla włoskich dzieci i języka włoskiego dla wielu uczniów migrujących.

Dla uczniów w przedszkolu i szkole podstawowej szkoła organizuje kilka kursów z udziałem ekspertów zewnętrznych. Dla uczniów szkoły średniej istnieją kursy z poziomem certyfikacji języka A2/ B1.
Szkoła koncentruje się na działaniach zmierzających do poprawy rezultatów uczniów osiągających wyniki poniżej przeciętnej w zakresie podstawowych umiejętności (matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz umiejętność czytania i pisania). W związku z tym uczniowie uczestniczą w projektach, w których realizacji wykorzystywane są aktywne metody nauczania i podejście problemowe oraz podejście wielo i interdyscyplinarne. Rozwijana jest u uczniów umiejętności krytycznego myślenia poprzez uwzględnianie kontekstu kulturowego i/lub środowiskowego w toku nauczania przedmiotów ścisłych.

Ogromną wartością szkoły jest wysoki poziom kształcenia w zakresie praktycznego stosowania nowoczesnych technologii, np. poprzez zajęcia robotyki, projektowania 3D, programowania. Placówka osiąga w tym zakresie wymierne sukcesy. Szkoła zrealizowała miedzy innymi projekt "CL @ SSE 2.0" skupiający się na codziennym wykorzystaniu Internetu, LIM i notebooków oraz e-book, e-learning i wirtualnych środowisk pracy grupowej, oraz projekt "SoC, szkoła w chmurze", polegający na tworzeniu sieci teleinformatycznych dla szkół.

http://istitutocomprensivoassisi3.gov.it/

Pomagają nam