Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Erasmus+ Zadania do realizacji w trakcie trwania projektu

M1. (październik 2016) Spotkanie koordynatorów w Polsce (nauczyciele)

A1. (od września 2016 do sierpnia 2018) Budowa międzynarodowej strony internetowej służącej do publikacji przez partnerów wyników poszczególnych działań.

A2. (wrzesień 2016 - styczeń 2017) Konkurs wiedzy o antyku wraz z cyklem zajęć przygotowanych we współpracy z lokalnymi ośrodkami naukowymi da uczniom niezbędną wiedzę merytoryczną do udziału w projekcie. Całość będzie się odnosić do starożytnych osiągnięć i ich roli we współczesnym świecie. Konkurs będzie się opierał na wiedzy wykraczającej poza podstawę programową i odnoszącej się do powiązań antyku ze współczesnością (głownie w dziedzinie nauk ścisłych, polityki, prawa, filozofii i etyki).

C1. (styczeń 2017) Spotkanie międzynarodowe we Włoszech/ Międzynarodowy finał konkursu

A3. (styczeń - maj 2017) Konkurs fotograficzny – poszukiwanie antycznych wzorców i inspiracji w otaczającym nas świecie.  Konkurs zostanie poprzedzony warsztatami fotograficznymi, w czasie których uczniowie nauczą się podstaw kompozycji w fotografii, ale także zdobędą wiedzę i umiejętności związane z posługiwaniem się zaawansowanymi programami do cyfrowej obróbki obrazu. Prace nadesłane na konkurs pozwolą nam przygotować międzynarodową wystawę, która zostanie po raz pierwszy zaprezentowana w Hiszpanii, a następnie w pozostałych szkołach uczestniczących w projekcie i instytucjach z nimi współpracujących.

A4. (maj 2017) Spektakl teatralny zrealizowany wg scenariusza będącego współczesną adaptacją sztuki antycznej lub naszą pracą autorską opartą na antycznym wzorze. Spektakl zostanie poprzedzony warsztatami teatralnymi. Jego celem przygotowanie dzieci do udziału w międzynarodowym przeglądzie teatralnym.

C2. (maj 2017) Spotkanie międzynarodowe w Hiszpanii/ Międzynarodowy finał konkursu fotograficznego oraz warsztaty teatralne

A5. (maj - październik 2017) Pokaz mody inspirowanej wzorcami antycznymi połączony z konkursem na  projekt koszulki promującej związki naszej kultury z antykiem. W szkołach odbędzie się cykl zajęć poświęconych materiałoznawstwu, ergonomii i projektowaniu. Uczniowie poznają między innymi programy graficzne ułatwiające pracę współczesnym projektantom mody. Całość prac będzie dokumentowana przy pomocy filmów i fotografii. Pokaz zostanie zrealizowany we Włoszech.

A6. (maj - październik 2017) Uczniowie podzieleni na grupy zadaniowe zostaną przygotowani do zaprojektowania i wykonania modeli antycznych wynalazków używanych do dziś oraz gier planszowych lub komputerowych, funkcjonujących na zasadach gry strategicznej z elementami ekonomii i polityki. Gry będą finalnym efektem cyklu zajęć syntetyzujących wiedzę humanistyczną (historia i polityka) oraz ścisłą (matematyka, przyroda, geografia, ekonomia).

C3. (listopad 2017) Spotkanie międzynarodowe we Włoszech/ Wystawa gier i wynalazków, międzynarodowy pokaz mody

M2. (luty 2018) Spotkanie koordynatorów w Hiszpanii (nauczyciele)

A7. (maj 2018) Międzynarodowy przegląd teatralny zrealizowany w Polsce, oparty na autorskich adaptacjach wybranej sztuki antycznej przez szkoły uczestniczących w projekcie. Przegląd zostanie poprzedzony cyklem zajęć teatralnych, w tym spotkań z ludźmi teatru. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania teatrem jako formą przekazu ważnych treści. Zakładamy, że prezentowane sztuki będą musiały odnosić się do współczesności, ale jednocześnie czerpać z wzorów antycznych. Uczniowie zaangażowani w ten element projektu zdobędą umiejętności związane z organizacją przedstawienia, logistyką, akustyką i innymi praktycznymi aspektami pracy teatru. Będziemy także zachęcali do korzystania z nowoczesnych technologii angażujących światło i dźwięk w realizację spektaklu.  

C4. (maj 2018) Spotkanie międzynarodowe w Polsce/ Przegląd teatrów szkolnych

A8. (wrzesień 2016 – sierpień 2018) Tworzenie filmów – reportaży z wizyt partnerskich (do 10min) dokumentujących przebieg, efekty i wnioski. Filmy będą publikowane na stronie internetowej projektu. Realizacją filmów i ich montażem będą się zajmować uczniowie, którzy otrzymają odpowiednie wsparcie merytoryczne w trakcie zorganizowanych dla nich warsztatów filmowych. Zdobędą w ten sposób przydatne kwalifikacje związane min. z obróbką cyfrową materiału filmowego. 

Pomagają nam