Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Międzyszkolny Konkurs "Ekonomiczny klucz do przyszłości"

Ekonomia jest jedną z ważniejszych dziedzin życia. To wiedzą wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z bankiem, kredytem, akcjami, zatrudnieniem, bezrobociem lub po prostu kiedykolwiek musieli zarabiać i wydawać pieniądze. Czyli…WSZYSCY. Ale czy szkoła właściwie przygotowuje do funkcjonowania w świecie, w którym na każdym kroku podejmujemy decyzje ekonomiczne? Czy uczy racjonalnego gospodarowania zasobami, czasem i planowania? A czy umiejętności te wynosimy z domu?

Szukając metody na propagowanie wiedzy i umiejętności związanych z ekonomią pojmowaną znacznie szerzej, niż tylko w ujęciu zagadnień teoretycznych, z którymi zwykle się nam kojarzy, stworzyliśmy program, do którego zapraszamy wielkopolskie szkoły podstawowe. Program jest zbudowany wokół Międzyszkolnego Konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”.

W trakcie przygotowań do wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej rywalizacji, uczniowie mają szansę spotkać się z tutorami – studentami Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy będą ich pierwszymi przewodnikami w świecie zagadnień związanych z projektem. Otrzymają także materiały pomocnicze, których treść wykracza poza obecnie obowiązujące ramy podstawy programowej. Uczestnicy zostaną zaproszeni do odwiedzenia tej szacownej uczelni i wzięcia udziału w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach.

Konkurs składa się z etapu szkolnego oraz międzyszkolnego. Finaliści pierwszej tury zmagań mają szansę zdobyć nowe umiejętności, przystępując do finału,  nad przebiegiem którego czuwa Kapituła,  w skład której wchodzą prof. dr hab. Kamila Wilczyńska, prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak i mgr Izabela Pietrzak.

Konkurs jest nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy i umiejętności, ale także szansą na spotkanie z autorytetami z dziedziny ekonomii i ciekawymi ludźmi.

Finał składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. W ostatniej fazie  uczniowie pracują w dwuosobowych zespołach nad rozwiązaniem zadania praktycznego, a następnie muszą zaprezentować swój pomysł.

 

Organizator

 

REGULAMIN KONKURSU 2023/2024

Zgoda na udział w konkursie "Ekonomiczny klucz do przyszłości" w roku szkolnym 2023/24

Media o konkursie: Forbes, Wprost, Wyborcza.


Finał i wyniki ósmej edycji konkursu "Ekonomiczny klucz do przyszłości"

Przygotowania do ósmej edycji konkursu "Ekonomiczny klucz do przyszłości"

Wyniki siódmej edycji konkursu  Ekonomicznu klucz do przyszłości"

Finał i wyniki konkursu "Ekonomiczny klucz do przyszłości" 2021/2022

Wyniki konkursu "Ekonomiczny klucz do przyszłości" 2020/2021

Wyniki międzyszkolnego konkursu ekonomicznego "Klucz do przyszłości" 2018/2019

Finał międzyszkolnego konkursu ekonomicznego "Klucz do przyszłości" w Dębince 2018/2019

III edycja Międzyszkolnego Konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”  - relacja   i  wyniki


Pomagają nam