Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Obieżyświat - edycja jubileuszowa

Lista finalistów X edycji "Obieżyświata"

Regulamin konkursu

Konkurs Geograficzny „Obieżyświat” organizowany jest przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe we współpracy z Pracownią Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów województwa wielkopolskiego, którzy wykazują szczególne zainteresowanie geografią. Jego idea narodziła się 10 lat temu.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy geograficznej wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez zmierzenie się uczniów nie tylko z zagadnieniami teoretycznymi, ale także z działaniami praktycznymi. Konkurs składa się z dwóch etapów:

- części merytorycznej

- oraz praktycznej, połączonej z działaniami w terenie.

Innowacją jest to, że uczniowie nie mierzą się z zadaniami indywidualnie (jak w innych konkursach), ale w zespołach dwuosobowych. Kształcą tym samym umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, tak ważną we współczesnym świecie.

Każdego roku nowa edycja ma inny temat przewodni. Tegoroczna X edycja nosi tytuł:

"Podróżujemy na krańce świata."

Patronat nad zadaniami przejęła Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zadania do etapu szkolnego przygotowuje zespół niezależnych geografów. Konsultacje merytoryczne oraz przygotowanie zadań do finału konkursu przygotowują: prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska oraz dr Małgorzata Cichoń. Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych. W finale szkołę reprezentuje para uczniów, która jako zespół odpowiada na zadania. Podczas finału uczniowie wykazują się nie tylko umiejętnościami geograficznymi, ale też znajomością języka angielskiego, zasadami zachowania i bezpieczeństwa, rozpoznawania potraw, tradycyjnych środków transportu, zwyczajów itp. Konkurs ma na celu popularyzowanie regionów świata i Polski.

Pomagają nam