Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Priorytet wychowawczy "Dbamy o to, co mamy"

Priorytet wychowawczy ma uaktywnić uczniów do dbałości o najbliższe otoczenie. Postaramy się uświadomić uczniom, jak ważnym aspektem życia w społeczności jest utrzymanie porządku i poszanowanie własności – nie tylko swojej, ale także wspólnej czy cudzej. Wybudowaliśmy nową szkołę dla naszych uczniów, chcemy, aby czuli się w niej komfortowo, ale także, by o nią dbali, nie niszczyli sprzętów, ścian, utrzymywali porządek w salach lekcyjnych, toaletach, by czuli się odpowiedzialni za to wspólne dobro.

 

Cel ogólny:

kształcenie postaw i nawyków, mających na celu wyrobienie gotowości do dbania o własność  oraz o najbliższe otoczenie.

Cele szczegółowe:

- dostrzeganie potrzeby dbałości o najbliższe otoczenie,

- budzenie szacunku do własności mojej i cudzej,

- propagowanie postaw prospołecznych,

- kształtowanie nawyku właściwego przygotowania miejsca nauki i zabawy,

- doskonalenie umiejętności dbania o porządek i szanowania wyposażenia sal lekcyjnych,

- udział w działaniach mających na celu zapobieganie dewastacji otoczenia,

- dostrzeganie potrzeby segregowania i powtórnego wykorzystania odpadów,

- rozszerzenie wiedzy o zdrowym stylu życia,

- dbałość o estetykę szkoły i jej otoczenia,

- stosowanie w codziennym życiu zdobytej wiedzy w dbałości o otoczenie i ochronę środowiska,

- doskonalenie integracji i współpracy w klasie oraz między klasami,

- włączanie środowisk rodzinnych do realizacji działań w szkole.

 

 

 

 

 

L.P.

ZAGADNIENIE

SPOSÓB REALIZACJI

KTO?

CZAS REALIZACJI

 

1.

 

Porządek w klasach

 

 

Wykonywanie prac z zakresu obowiązku - podsumowanie tygodnia - w jaki sposób oceniasz swoją pracę jako dyżurnego?

 

Stworzenie filmu – porządek w klasach i otoczeniu

 

Sprawdzanie porządku – kontynuacja aktywności tzw: „złotej miotły”

 

Dyżurni klasowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa EDOŚ

 

 

 

 

 

Grupa EDOŚ i SU

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek roku i II półrocze

 

 

 

 

X - V

 

2.

 

Porządek na korytarzach

i w najbliższym otoczeniu

 

Tygodniowe dyżury uczniów ( kl. 4 – 8 )

 

 

Dyżurni szkolni

 

 

X - VI

 

 

3.

 

Recykling w szkole

 

Segregacja odpadów

 

 

 

 

 

 

Uczniowie/nauczyciele w klasach i na korytarzu

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Święto wiosny

 

 

Nowe życie dla rzeczy i przedmiotów

 

 

Grupa EDOŚ, SU/ nauczyciele

 

 

Szkolny dzień wiosny

 

 

 

5.

 

 

Dbamy o zabawki, książki

 

Prezentacje, filmy …. uzmysłowienie uczniom ile osób, etapów, materiałów, kosztów wymaga wyprodukowanie rożnych rzeczy, np. książek- od wycinki drzew, przez kolejne etapy, zwrócenie uwagi na dalekosiężne skutki związane z wycinką drzew;

 

niszczenie zabawek plastikowych, używanie nadmiaru plastiku- i zagrożenia jakie to niesie przyrodzie, np.. zwierzętom morskim,

-uzmysłowienie mechanizmów wykorzystywanych przez znane firmy odzieżowe dla maksymalizacji zysków;

 

 

 

 

 

Uczniowie – „starsi – młodszym” – prace dodatkowe na przedmiotach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU, uczniowie , zajęcia plastyczne,  w świetlicy, lekcje

z wychowawcą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Dbałość o podręczniki

 

Owijanie podręcznika, kontrola

 

 

Uczniowie, nauczyciele – dbamy o podręczniki

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Dbamy o to, co mamy

„zadbaj o swój kawałek planety”

 

 

 

 

 

 

Co zrobić, by szkoła była ładniejsza?

 

 

 

Dbamy o rzeczy

 

 

 

 

 

 

 

Ozdoby choinkowe

 

 

 

 

 

 

Nasze śmieci

 

 

 

 

 

 

Szkoła marzeń

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła w obiektywie

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest czysto

 

 

Porządkowanie klasy przy dźwiękach ze środowiska lub obrazie , by istniało skojarzenie porządek to czyste środowisko

 

 

 

 

Ankieta

 

 

 

 

Pogadanka z rodzicami: szukanie porozumienia i wsparcia u rodziców  w sprawie

 

 

 

Dekoracja choinki uwzględnia materiały naturalne

 

 

 

 

Ankieta/wywiad z personelem sprzątającym

 

 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – 3

 

 

 

 

 

 

Wystawa zdjęć dokumentujących pozytywne i negatywne przejawy dbałości o mienie i otoczenie

 

 

 

Okazywanie szacunku  dla pracy pań sprzątających, docenianie ich wysiłków w tworzenie zdrowych i przyjemnych warunków w naszej szkole

 

 

 

Uczniowie i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Grupa EDOŚ i SU

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Uczniowie i wychowawcy

 

 

 

 

 

Grupa ekologiczna SU

 

 

 

 

 

 

SU

 

 

 

 

 

 

 

SU i grupa EDOŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół DDS

 

 

 

Jedna środa w miesiącu

 

 

 

 

 

 

 

I i II półrocze

 

 

 

 

 

XI - zebrania

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

Dwa razy

w roku

 

 

 

 

 

II półrocze

 

 

 

 

 

 

 

Dwa razy w roku

 

 

 

 

 

 

 

II półrocze

 

 

8.

 

 

 

Ładna szkoła

 

Konkursy na: wierszyk

 i rymowanki

i piktogramy

 

 

Uczniowie i nauczyciele

 

 

Cały rok

 

 

9.

 

 

Dbamy o to, co mamy

 

Tablica informacyjna

 

Grupa ekologiczna SU

i EDOŚ

 

X - VI

 

Pomagają nam