Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Projekt Comenius

We wrześniu 2010 roku rozpoczęliśmy realizację współpracy międzynarodowej odbywającej się w ramach programu „Comenius - Partnerskie Projekty szkół”.

Naszym celem jest rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o ochronie środowiska i alternatywnych źródłach energii, różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości.  Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z sześciu szkół partnerskich.  Językiem komunikacji jest język angielski.

Wraz z nami w dwuletnim projekcie zatytułowanym „If life is energy, our future is hidden in saving” uczestniczą szkoły z: Grecji, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Bułgarii.

Poniżej znajduje się internetowa strona projektu współtworzona przez uczniów i nauczycieli Dębinki zaangażowanych w dwuletni projekt. Część wydarzeń i aktywności w związku z przeprowadzką na nowy serwer została umieszczona poniżej oraz wkomponowana w nową szatę graficzną szkolnej strony.

 Projekt Comenius - strona www

 • Drzewko za makulaturę

  Kampania szkolnej zbiórki makulatury rozpoczęła się wraz z początkiem roku szkolnego 2011/2012. Uczniowie zaangażowani w projekt przeprowadzili sondę uliczną oraz ankietę wśród uczniów gimnazjum.

   

  2012-09-18 10:57:23 Czytaj więcej »
 • Ankieta: Czy jestem Eko?

  Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety” Czy jestem Eko?”

  2012-09-19 11:41:02 Czytaj więcej »
 • Konkurs plastyczny

  W gimnazjum został przygotowany i przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem „Oszczędzamy energię”.

  2012-09-19 11:46:46 Czytaj więcej »
 • Dzień Bułgarski

  Przygotowanie wystawy,  potraw, popularyzacja tańców, muzyki Bułgarii i innych krajów balkańskich podczas tzw.: Dnia Bułgarskiego

   

  2012-09-19 13:54:21 Czytaj więcej »
 • Pomiary żużycia energii

  W 2011r w Gimnazjum Dębinka miały miejsce pomiary zużycia energii. Akcja miała za zadanie określenie ile prądu zużywamy i zaplanowanie kampanii, której efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

  2012-09-20 11:22:15 Czytaj więcej »
 • Ulotka ekologiczna

  Przygotowana została do druku ulotka ekologiczna

  2012-09-20 11:29:09 Czytaj więcej »
 • Dzień Turecki

  Przygotowanie i przybliżenie poprzez prezentację multimedialną Turcji. Przygotowanie baklawy i przedmiotów charakteryzujących Turcję

   

  2012-09-20 11:33:13 Czytaj więcej »
 • Wystawa międzynarodowa

  W trakcie Pikniku Szkolnego, w którym uczestniczy cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice i nauczyciele, wystawione zostały prace z konkursu „Oszczędzamy energię”.

  2012-09-20 11:33:56 Czytaj więcej »
 • Analiza sondy ulicznej i ankiety

  Na podstawie przeprowadzonych: sondy i ankiety, została wykonana prezentacja multimedialna. W prezentacji tej ujęte zostały wyniki i wnioski z przeprowadzonych ankiet.

  2012-09-20 11:35:13 Czytaj więcej »
 • Konkurs na hasło

  W celu uświadomienia uczniom, że w segregacja i zbieranie makulatury jest bardzo ważnym elementem oszczędzania energii, przeprowadzony został wśród uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej konkurs na hasło, pod którym rozpocznie się w szkole zbiórka makulatury.

   

  2012-09-20 11:36:11 Czytaj więcej »
 • Przedmioty użytkowe z materiałów z recyklingu

  Od początku roku szkolnego 2011/2012 uczniowie na zajęciach wykonywali różnego rodzaju prace z recyklingu. W wyniku tych działań powstały przedmioty użytkowe, ozdoby itp. które zaprezentowaliśmy naszym gościom w czasie ich wizyty w Polsce.

   

  2012-09-20 11:42:34 Czytaj więcej »
 • Pokaz mody ekologicznej

  Uczennice szkoły podstawowej oraz gimnazjum pod opieką p. Grażyny Bober wykonały stroje z materiałów pochodzących z recyklingu (gł. papieru).

  2012-09-20 11:44:33 Czytaj więcej »
 • Warsztaty plastyczne

  W czasie wizyty partnerskiej w Polsce zorganizowane zostały dla uczniów warsztaty pod nazwą „Ogień, wiatr, woda”, na których uczniowie wykonywali przedmioty z materiałów z recyklingu związane z ochroną środowiska.

  2012-09-20 11:47:59 Czytaj więcej »
 • Zbiórka makulatury

  Od listopada 2011 odbywała się w szkole co miesięczna zbiórka makulatury pod hasłem „Chrońmy lasy zbierając makulaturę”.

  2012-09-20 11:50:03 Czytaj więcej »
 • Audycje radiowe

  Audycja w szkolnym radiowęźle: „Lasy to życie chrońmy je”, „Zrównoważona gospodarka leśna”.

   

  2012-09-20 11:58:16 Czytaj więcej »
 • Manifestacja uliczna

  Podsumowaniem kampanii zbiórki makulatury był przemarsz ulicami Dębca uczniów gimnazjum z własnoręcznie wykonanymi plakatami dotyczącymi świadomego dbania o środowisko dla przyszłych pokoleń.

  2012-09-20 11:59:24 Czytaj więcej »
 • Dzień Grecki

  Grecja to między innymi kolebka kultury, architektury, teatru i charkaterystycznej kuchni.

   

  2012-09-20 12:00:37 Czytaj więcej »

Pomagają nam