Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Regulamin Konkursu Frazeologicznego „Twardy orzech do zgryzienia”

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 

 1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów: klasowego i szkolnego.
 3. Cele konkursu:

a)      propagowanie wśród uczniów znajomości frazeologizmów,

b)      zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych,

c)      pogłębianie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów,

d)     pobudzanie kreatywności.

 

II ORGANIZACJA KONKURSU

 

 1. Konkurs Frazeologiczny organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

a)    klasy czwarte,

b)   klasy piąte,

c)    klasy szóste.

 1. W konkursie biorą udział pary uczniów z określonej kategorii.
 2. Uczestnikiem może być każdy uczeń klas 4 - 6, który w wyznaczonym terminie zgłosi swoją chęć udziału w konkursie.
 3. Podczas etapu klasowego pary uczniów wykonują punktowane zadania.
 4. Dwie pary uczniów, które uzyskają największą liczbę punktów w etapie klasowym, kwalifikują się do etapu szkolnego.
 5. Podczas etapu szkolnego pary uczniów rywalizują ze sobą, wykonując zadania           w obecności publiczności, która będzie podzielona na dwie drużyny wspierające wylosowaną parę. Publiczność będzie mogła pomóc uczestnikom konkursu                w wykonaniu niektórych, wskazanych przez jury, zadań.
 6. Na wykonanie zadań uczestnicy będą mieli określony, wyznaczony przez jury, czas.
 7. Kolejność losowania pytań wyznacza jury.
 8. Za każdą dobrą odpowiedź grupa uzyskuje punkty, za złą lub jej brak – nie uzyskuje punktu.
 9. Punkty przyznaje jury. Ustalone przez jury oceny są jawne i nie podlegają weryfikacji.
 10. W przypadku, gdy kilka par uzyska taką samą liczbę punktów – jury zarządzi dogrywkę, aby wyłonić zwycięzcę.
 11. Konkurs wygra ta para, która zgromadzi największą liczbę punktów podczas etapu szkolnego.

 

III ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

 1. Konkurs obejmuje następujące umiejętności i wiedzę:

a)      znajomość, rozumienie i poprawne posługiwanie się frazeologizmami,

b)      rozpoznawanie źródeł frazeologizmów (np. Biblia, mitologia, literatura),

c)      dostrzeganie i poprawianie błędów frazeologicznych.

 1. Uczestników obowiązuje znajomość frazeologizmów z listy, która będzie dostępna na trzy tygodnie przed konkursem.

 

IV TERMIN KONKURSU

 

 1. Termin zgłaszania się uczestników do konkursu upływa 12 stycznia.
 2. Etap klasowy odbędzie się 26 stycznia 2018 r.
 3. Wyniki etapu klasowego zostaną ogłoszone w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia konkursu.
 4. Etap szkolny zostanie przeprowadzony 1 lutego 2018 r.

 

V NAGRODY

 

Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy, a laureaci – nagrody rzeczowe.

 

 

ZESTAW FRAZEOLOGIZMÓW DLA KLASY 4

 

 1. Biały kruk
 2. Brać nogi za pas
 3. Być w czepku urodzonym
 4. Czuć się jak ryba w wodzie
 5. Drzeć koty
 6. Kłamać jak z nut
 7. Kocia muzyka
 8. Mieć muchy w nosie
 9. Mieć nóż na gardle
 10. Mieć węża w kieszeni
 11. Mieć wilczy apetyt
 12. Mól książkowy
 13. Myśleć o niebieskich migdałach
 14. Obiecywać gruszki na wierzbie
 15. Pasować jak kwiatek do kożucha
 16. Przeczytać od deski do deski
 17. Ranny ptaszek
 18. Robić kogoś w konia
 19. Robić z igły widły
 20. Rzucać słowa na wiatr
 21. Siedzieć jak mysz pod miotłą
 22. Tyle co kot napłakał
 23. Upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu
 24. Urwanie głowy
 25. W gorącej wodzie kąpany
 26. Wpaść z deszczu pod rynnę
 27. Wstać lewą nogą
 28. Wtrącić trzy grosze
 29. Zadzierać nosa
 30. Żółwie tempo

 

ZESTAW FRAZEOLOGIZMÓW DLA KLASY 5

 

 1. Biały kruk
 2. Brać nogi za pas
 3. Być w czepku urodzonym
 4. Czuć się jak ryba w wodzie
 5. Drzeć koty
 6. Kłamać jak z nut
 7. Kocia muzyka
 8. Mieć muchy w nosie
 9. Mieć nóż na gardle
 10. Mieć węża w kieszeni
 11. Mieć wilczy apetyt
 12. Mól książkowy
 13. Myśleć o niebieskich migdałach
 14. Obiecywać gruszki na wierzbie
 15. Pasować jak kwiatek do kożucha
 16. Przeczytać od deski do deski
 17. Ranny ptaszek
 18. Robić kogoś w konia
 19. Robić z igły widły
 20. Rzucać słowa na wiatr
 21. Siedzieć jak mysz pod miotłą
 22. Tyle co kot napłakał
 23. Upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu
 24. Urwanie głowy
 25. W gorącej wodzie kąpany
 26. Wpaść z deszczu pod rynnę
 27. Wstać lewą nogą
 28. Wtrącić trzy grosze
 29. Zadzierać nosa
 30. Żółwie tempo
 31. Ambrozja 
 32. Być między Scyllą i Charybdą 
 33. Być narcyzem
 34. Chimeryczny charakter 
 35. Czyn prometejski
 36. Ikarowe loty 
 37. Koń trojański
 38. Nić Ariadny 
 39. Objęcia Morfeusza 
 40. Olimpijski spokój 
 41. Paniczny strach 
 42. Pięta Achillesa 
 43. Pod egidą
 44. Puszka Pandory 
 45. Róg Amaltei 
 46. Spocząć na laurach 
 47.  Stajnia Augiasza 
 48. Syreni śpiew
 49. Syzyfowa praca 
 50. Tytaniczna praca 

 

 

 

ZESTAW FRAZEOLOGIZMÓW DLA KLASY 6

 

 1. Biały kruk
 2. Brać nogi za pas
 3. Być w czepku urodzonym
 4. Czuć się jak ryba w wodzie
 5. Drzeć koty
 6. Kłamać jak z nut
 7. Kocia muzyka
 8. Mieć muchy w nosie
 9. Mieć nóż na gardle
 10. Mieć węża w kieszeni
 11. Mieć wilczy apetyt
 12. Mól książkowy
 13. Myśleć o niebieskich migdałach
 14. Obiecywać gruszki na wierzbie
 15. Pasować jak kwiatek do kożucha
 16. Przeczytać od deski do deski
 17. Ranny ptaszek
 18. Robić kogoś w konia
 19. Robić z igły widły
 20. Rzucać słowa na wiatr
 21. Siedzieć jak mysz pod miotłą
 22. Tyle co kot napłakał
 23. Upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu
 24. Urwanie głowy
 25. W gorącej wodzie kąpany
 26. Wpaść z deszczu pod rynnę
 27. Wstać lewą nogą
 28. Wtrącić trzy grosze
 29. Zadzierać nosa
 30. Żółwie tempo
 31. Ambrozja 
 32. Być między Scyllą i Charybdą 
 33. Być narcyzem
 34. Chimeryczny charakter 
 35. Czyn prometejski
 36. Ikarowe loty 
 37. Koń trojański
 38. Nić Ariadny 
 39. Objęcia Morfeusza 
 40. Olimpijski spokój 
 41. Paniczny strach 
 42. Pięta Achillesa 
 43. Pod egidą
 44. Puszka Pandory 
 45. Róg Amaltei 
 46. Spocząć na laurach 
 47.  Stajnia Augiasza 
 48. Syreni śpiew
 49. Syzyfowa praca 
 50. Tytaniczna praca 
 51. Być alfą i omegą
 52. Egipskie ciemności
 53. Hiobowa wieść
 54. Jabłko Adama
 55. Kości zostały rzucone 
 56. Manna z nieba
 57. Niewierny Tomasz
 58. Przenieść się na łono Abrahama
 59. Pyrrusowe zwycięstwo
 60. Rzeź niewiniątek
 61. Salomonowy wyrok
 62. Sodoma i Gomora
 63. Spartańskie warunki
 64. Syn marnotrawny
 65. Trąba jerychońska
 66. Umywać ręce
 67. Walczyć z wiatrakami
 68. Wdowi grosz
 69. Wieża Babel
 70. Wzrok bazyliszkowy

 

 

Pomagają nam