Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Rekrutacja na rok szkolny 2021-22

 Rocznik 2015. Lista przyjętych.

KOD KOD
A2 B2
A4 B3
A7 B4
A9 B7
A11 B8
A12 B11
A13 B13
A14 B17
A15 B19
A16 B20
A17 B21
A18 B22
A19 B23
A20 B25
A21 B28
A24 B29
A25 B30
A26  
A27  

Pozostałe dzieci biorące udział w rekrutacji znajdują się na liście rezerwowej.

Pomagają nam