Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Szkolny Konkurs Recytatorski

 Regulamin Konkursu Recytatorskiego

 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

  1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 0 – 3 SSP Dębinka
  2. Organizatorkami konkursu są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.
  3. Cele konkursu:

a)      zainteresowanie dzieci sztuką recytacji i kultury słowa;

b)      rozwijanie zdolności recytatorskich wśród uczniów,

c)      prezentacja umiejętności recytatorskich,

d)      uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

II ORGANIZACJA KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w jest przygotowanie odpowiedniego repertuaru przez uczestnika.
  2. Repertuar uczestników obejmuje jeden dowolnie wybrany utwór poetycki lub dowolny fragment prozy związany z tematem, w roku szkolnym 2017/2018 jest to „Jestem Polakiem i Europejczykiem”.
  3. Prezentowane mogą być tylko te utwory, które zostały opublikowane w książkach lub czasopismach literackich.
  4. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 6 minut.

 

III JURY I KRYTERIA OCENY

            Komisja Artystyczna oceniać będzie:

-    dobór repertuaru;

-    dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych recytatora;

-    kulturę słowa;

-    prawidłową i wyrazistą interpretację;

-    ogólny wyraz artystyczny.

 

IV TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Turniej odbędzie się w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka 16 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w świetlicy szkolnej

 

V NAGRODY

Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy, a laureaci – nagrody rzeczowe. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca reprezentować będą Dębinkę w Międzyszkolnym Turnieju Recytatorskim "O Złoty Liść Dębowy"

 

 

Pomagają nam