Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz hiszpańsko i niemieckojęzycznych

Kategoria:  szkolny konkurs dla klas 4-6SP oraz I-IIIG  

Cele konkursu:

- Sprawdzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych, hiszpańsko – oraz niemieckojęzycznych
- Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o  innych krajach  – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
- Wzbudzenie zainteresowania językami obcymi.
- Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
- Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języków obcych, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania.

Zasady uczestnictwa:

- konkurs będzie odbywał się na dwóch poziomach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum

- uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas 4-6 SP oraz I-III gim.

- uczniowie biorą udział w konkursie w 2-osobowych grupach; po uprzednim pisemnym zgłoszeniu się do konkursu w odpowiednim dniu (deklaracje uczestnictwa należy oddać nauczycielom języków obcych)

- oceny przyznawane są za każde zadanie przez jury składające się 2-3 nauczycieli języków obcych

- po pierwszym etapie, w którym biorą udział wszystkie pary zgłoszone do konkursu; odbywa się (po przerwie) etap drugi, w którym biorą udział  najlepsze drużyny

- zestaw pytań konkursowych będzie udostępnione uczniom na kilka tygodni przed datą konkursu. Uczniowie sami szukają odpowiedzi na zadane pytania

 

Pomagają nam