Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Turniej Recytatorski "O Złoty Liść Dębowy""

Regulamin X Turnieju Recytatorskiego „O Złoty Liść Dębowy”

 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE TURNIEJU

 1. 1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1 – 6 szkół podstawowych z Poznania i okolic.
 2. 2. Organizatorem Turnieju Recytatorskiego jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka.
 3. 3. Cele konkursu:

a)      zainteresowanie dzieci sztuką recytacji i kultury słowa,

b)      rozwijanie zdolności recytatorskich wśród uczniów,

c)      uwrażliwienie na piękno literatury,

d)      prezentacja umiejętności recytatorskich,

e)      uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

II ORGANIZACJA TURNIEJU

 1. 1. Turniej Recytatorski organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I – uczniowie klas 1 – 3,

II – uczniowie klas 4 – 6.

 1. 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie odpowiedniego repertuaru przez (wyłonionego wcześniej w macierzystej szkole) ucznia i zgłoszenie go do Turnieju.
 2. 3. Karty zgłoszenia uczniów należy przesłać do sekretariatu organizatora najpóźniej do 23 listopada 2018 r. (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną).
 3. 4. Jedna szkoła może zgłosić do konkursu 2 uczestników każdej kategorii wiekowej - prosimy o wyłonienie swoich reprezentantów w ramach wewnętrznych eliminacji.
 4. 5. Repertuar uczestników obejmuje jeden dowolnie wybrany utwór poetycki lub dowolny fragment prozy związany z tematem „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Prezentowane mogą być tylko te utwory, które zostały opublikowane w książkach lub czasopismach literackich.
 5. 6. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 6 minut.

 

III JURY I KRYTERIA OCENY

 1. 1. W skład Komisji wchodzić będą: zaproszeni goście, poloniści ze szkół niepublicznych, przedstawiciel organizatora.
 2. 2. Komisja Artystyczna oceniać będzie:

-   dobór repertuaru;

-   dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych recytatora;

-   pamięciowe opanowanie tekstu;

-   kulturę słowa;

-    prawidłową i wyrazistą interpretację;

-    ogólny wyraz artystyczny.

UWAGA! Właściwie pojmowana recytacja wymaga skupienia się na słowie, zatem wyklucza użycie rekwizytów, gestu scenicznego, ruchu.

IV TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

 1. 1. Termin zgłaszania uczestników do Turnieju Recytatorskiego upływa 14 listopada 2017 r.
 2. 2.  Turniej odbędzie się w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka 30 listopada 2018 r. o godz. 10.30.

 

V NAGRODY

Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy, a laureaci – nagrody rzeczowe.

 

 

Pomagają nam