Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Akcja sprzątania świata

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. Każdej klasie został przydzielony inny teren wokół naszej szkoły. Ze względu na deszcz nie wszyscy uczniowie mogli wyjść i posprzątać wyznaczony rejon. Podczas sprzątania uczniowie używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do foliowych worków, które składowano w wyznaczonych miejscach.

Akcja przebiegała sprawnie, a przewagę odpadów stanowiły: papier, szkło i plastik. „Sprzątanie Świata” jednoczy ludzi, uczy odpowiedzialności i samodzielnego działania. Z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że stanowi ono zarówno pracę, jak i formę edukacji. Rodzi też zdrową rywalizację w słusznej sprawie.

Mam wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko!

Barbara Kowalik

Pomagają nam