Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Finał IX edycji konkursu geograficznego „Obieżyświat”

Tegoroczna edycja Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego OBIEŻYŚWIAT przebiegała pod hasłem „Państwa Morza Śródziemnego – unikalne środowisko geograficzne i kultura”.

Organizatorami byli Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. 

W etapie szkolnym uczestniczyli uczniowie z 33 gimnazjów.

Do finału, który odbył się odbył się 6 czerwca na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,  przeszło 13 gimnazjów, które reprezentowały dwuosobowe zespoły uczniów. Nad przebiegu konkursu czuwała komisja konkursowa złożona z pracowników naukowych, doradcy metodycznego nauczania geografii i nauczyciela ze szkoły ponadgimnazjalnej pod przewodnictwem prof. UAM dr hab. Iwony Piotrowskiej. 

Etap finałowy składał się z trzech części. Po pierwszej, do kolejnych części przeszli uczniowie z 10 szkół. Zadania wymagały od uczestników wykazania się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z dziedziny szeroko pojętej geografii rejonu Morza Śródziemnego .Uczestnicy musieli wykazać się także umiejętnością pracy zespołowej. Na nauczycieli i uczniów czekało też, przy okazji konkursu, wiele atrakcji. Organizatorzy przygotowali seminaria. Wysłuchaliśmy wykładów: prof. UAM dr hab. Iwony Hildebrandt – Radke pt.:” Holoceńskie procesy pustynnienia w basenie Morza Śródziemnego – przyczyny, przejawy, skutki”, mgr Agaty Staszak pt.: „Jeziora w krajach basenu Morza Śródziemnego, oraz mgr Joanny Galas pt.: „ Krajobrazy śródziemnomorskie – efekt przemian naturalnych i antropogenicznych”. Uczniowie i nauczyciele mieli także możliwości obejrzenia eksponatów w Muzeum Ziemi, w tym największy meteoryt.

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe dziękuje za pomoc organizacyjną i patronat merytoryczny Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, szczególne podziękowania składa Dziekanowi Wydziału prof. UAM dr hab. Leszkowi Kasprzakowi za możliwość przeprowadzenia konkursu na terenie uczelni oraz prof. UAM dr hab. Iwonie Piotrowskiej kierownikowi Pracowni  oraz dr M. Cichoń – za pomoc w organizacji i czuwanie nad przebiegiem części finałowej. 

Po laur zwycięstwa sięgnęli kolejno

I miejsce - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza z Kaźmierza

II miejsce - Społeczne Gimnazjum Dębinka z Poznania

III miejsce - Społeczne Gimnazjum nr 1 STO im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Wyróżnienie otrzymało Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego z Poznania, któremu do trzeciego miejsca zbrakło jedynie 0,25p.

GRATULUJEMY!

Barbara Kowalik

Pomagają nam