Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

FINAŁ XIII EDYCJI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO „OBIEŻYŚWIAT”

Tegoroczna edycja Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Obieżyświat” przebiegała pod hasłem „Poznajemy Amerykę Północną”. Organizatorem niezmiennie jest Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe we współpracy z Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. 

Finał odbył się 7 czerwca na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość poczuć atmosferę uczelni i zwiedzić Muzeum Ziemi. Grupę oprowadzał prof. UAM dr hab. Edward Chwieduk. Ponadto uczniowie oglądali interaktywne dzieje Moraska i okazy skał w Lapidarium. Nauczyciele – opiekunowi grup uczniowskich mieli okazję uczestniczyć w seminariach. Wykłady
wygłosili:
- prof. UAM dr hab. Arkadiusz Tomczyk ”Globalne ocieplenie – przyczyny i konsekwencje”;
- prof. dr hab. Andrzej Mizgajski pt. „Razem możemy więcej. O współtworzeniu rozwiązań na rzecz klimatu na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej”;
- prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska „ Działalność rzeźbotwórcza rzek i zmiany klimatu w dziełach sztuki jako źródłach wiedzy geograficznej”.

Do etapu finałowego dostało się 17 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.
1 miejsce – zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku.
2 miejsce – uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
3 miejsce – uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Poznaniu.

Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom!
Dziękujemy za pomoc organizacyjną i patronat merytoryczny Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Szczególne podziękowania składamy Dziekanowi Wydziału - prof. UAM dr hab. Grzegorzowi Rachlewiczowi za możliwość przeprowadzenia konkursu na terenie uczelni.

Serdeczne podziękowania składamy firmie RABEN - sponsorowi nagród w konkursie.

Pomagają nam