Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Młodzi posłowie na sejm

W piątek 01.06.2012 r. Filip Grzelak i ja mieliśmy okazję brać udział w XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. By pojechać do Warszawy, musieliśmy przygotować debatę, która została oceniona (na 93 punkty) przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Z Wielkopolski na Sejm pojechało 42 posłów.

W czwartek, przed obradami, braliśmy udział w warsztatach, przygotowanych przez Centrum Rozwoju Edukacji. Każdy mógł wybrać jedno z sześciu interesujących go zajęć, m.in. „Lider i media”, „Lider jako przekonujący mówca”, czy „RZWiS - Rozwijam Zasoby Własne i Szkoły”. Następnego dnia rano, pojechaliśmy pod gmach Sejmu przy ul. Wiejskiej. Tam po przejściu rutynowej kontroli mogliśmy przez godzinę zwiedzać budynek. Największe partie, takie jak PO, PiS, SP, SLD, PSL i RP, rozdawały gadżety, flagi i ulotki. W Sejmie i Senacie mogliśmy zobaczyć takie miejsca, jak Sala Kolumnowa, gdzie odbywają się obrady Sejmu, sekretariaty Marszałków Sejmu i Senatu oraz siedziby klubów parlamentarnych. Uczestniczyliśmy też w ceremonii otwarcia wystawy „Nie ma dzieci-są ludzie”. Została ona przygotowana przez Rzecznika Praw Dziecka, p. Marka Michalaka, w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Obrady XVIII sesji SDiM rozpoczęły się trzykrotnym uderzeniem laską marszałkowską przez Zuzannę Zapotoczną, Marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży. Potem były przemówienia Minister Edukacji Narodowej p. Krystyny Szumilas, Ministra Pracy i Polityki Społecznej p. Władysława Kosiniaka-Kamysza i Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka. Następnie odbyło się uroczyste odczytanie uchwały w sprawie demokracji w szkołach. Do uchwały zgłoszono 30 poprawek. W kolejnej części obrad mogliśmy zadawać pytania do Pani Minister Edukacji Narodowej. Padły odpowiedzi na ważne pytania dotyczące m.in. reformy nauczania historii, czy posyłania sześciolatków do szkół. W ostatniej części odbyło się głosowanie nad ustawą. W głosowaniu brało udział 419 posłów, za głosowało 205, przeciw 155, a od głosu wstrzymało się 59 posłów. Na koniec mieliśmy wspólne zdjęcie z Panią Marszałek Sejmu Ewą Kopacz w Hallu Głównym. Po obiedzie w restauracji sejmowej „Hawełka” odjechaliśmy autokarem do Poznania.

Agnieszka Zawisza IIb

Pomagają nam