Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

„OBIEŻYŚWIAT” 2013 - Finał

FINAŁ VI EDYCJI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO „OBIEŻYŚWIAT” 2013

 

Dnia 17 maja odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Obieżyświat”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Dyskretny urok miast Europy”.

Uczestniczyło w nim jedenaście szkół gimnazjalnych. Każdą szkołę reprezentował dwuosobowy zespół uczniowski.

Już po raz drugi patronat merytoryczny nad konkursem  przejęła Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Nad całością przebiegu konkursu czuwało jury w składzie: dr hab. Iwona Piotrowska – przewodnicząca,  członkowie: dr Małgorzata Cichoń, mgr Małgorzata Kaczmarek, mgr Wojciech Wiecki oraz sekretarz mgr Adam Bech.

Zadania przygotowywał zespół pod opieką dr hab. I. Piotrowskiej  i dr M. Cichoń. Konkurs składał się z trzech części, które sprawdzały wiedzę i różnorodne umiejętności geograficzne.  Uczniowie układali puzzle wybranego planu miasta, dopasowywali na podstawie klimatogramów typy klimatów, rozpoznawali charakterystyczne potrawy. Było wiele jeszcze innych ciekawych zadań i oczywiście wszystkie dotyczyły europejskich miast. Maksymalnie zespół mógł osiągnąć 73 punkty.Po każdej części konkursowej były przerwy, podczas których uczestnicy wraz z nauczycielami udali się na poczęstunek.

 

Wyniki VI edycji konkursu „Obieżyświat” 2013

 

I MIEJSCE i  Puchar „Obieżyświat”2013 - Publiczne Gimnazjum Salezjańskie z liczbą punktów – 58 pkt.

 

II MIEJSCE - uczniowie z Gimnazjum nr 56 – 55,5 pkt.

 

III MIEJSCE - uczniowie ze Społecznego Gimnazjum nr 4 – 55 pkt.

 

Miejsce

Liczba punktów

Szkoła

IV

54,5

Społeczne Gimnazjum nr 2

V

49,0

Społeczne Gimnazjum nr 1

VI

48,5

Gimnazjum nr 43

VII

47,5

Gimnazjum nr 44

VIII

47,0

Społeczne Gimnazjum „Dębinka”

IX

46,5

Gimnazjum nr 23

X

46,0

Gimnazjum nr 11

XI

43,5

Gimnazjum nr 50

 

Uczniom i ich nauczycielom gratulujemy sukcesu i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

 Koordynator: Barbara Kowalik

Pomagają nam