Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

„Vidi, didici et vicit” czyli tydzień z „Antykiem” w ramach programu ERASMUS+

Od 21 do 24 listopada br. uczniowie klas 5, 6 szkoły podstawowej oraz całego gimnazjum brali udział w wykładach i warsztatach dotyczących historii kultury antycznej, realizowanych w ramach programu Erasmus+ „Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian”. 

Zajęcia były prowadzone w kilku grupach jednocześnie przez różnych prelegentów. W ramach projektu uczniowie klas 5 i 6 spotkali się z filozofem p. Grzegorzem Heckertem, który opowiedział im o dziedzictwie antyku. Na zajęciach prowadzonych przez p. Agnieszkę Kroll uczniowie mogli się dowiedzieć jak wyglądał świat antyczny w czasach Herodota i Cezara. Z kolei p. Adam Bech podczas swoich zajęć wyjaśnił zawiłości organizacji armii greckiej i rzymskiej oraz opowiadał, w jakim celu i w jaki sposób starożytni Grecy i Rzymianie prowadzili wojny. Pan Piotr Reiss na wykładzie pod łacińskim tytułem: Non scholae, sed vitae discimus , opowiadał o literackiej i pozaliterackiej trwałości antycznego dziedzictwa kulturowego, a p. Ania Matyja-Bielska poprowadziła rozważania o filozofii antycznej. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach źródłowych, podczas których analizowali źródła ikonograficzne i tekstowe związane z antykiem.

Całość zakończyliśmy w piątek 25 listopada szkolnym etapem międzynarodowego konkursu wiedzy o Antyku. Podczas konkursu uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 5 i 6 oraz gimnazjum. Finał konkursu dla starszych uczniów odbędzie się w lutym 2017 w Asyżu.

Zwycięzcami konkursu zostali:

W kategorii uczniów gimnazjum:

Miejsce I: Karol Kieszkowski i Mikołaj Żołędowski                              

Miejsce II: Aleksander Halec, Maciej Leśniewicz i Jakub Jezierski

Miejsce III: Adam Hermann                              

W kategorii uczniów szkoły podstawowej:

Miejsce I: Michał Wójciak

Miejsce II: Tymoteusz Handzewniak

Miejsce III: Dominik Dykcik, Mateusz Taterka, Jakub Żakowiecki, Anna Łęcka

 

Wszystkim prowadzącym serdecznie dziękujemy za udział w projekcie, a uczniom gratulujemy  wyników.

Agnieszka Kroll

Pomagają nam