Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Wyniki rekrutacji do SSP nr 3 "Dębinka" na rok szkolny 2020/2021

Lista osób przyjętych do klasy 0

Lista osób przyjętych do klasy 1

Pozostałe dzieci znajdują się na liście rezerwowej.
Dziękujemy za udział w rekrutacji.

Pomagają nam