Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/23

Szanowni Rodzice,

zakończyliśmy rekrutację uczniów na przyszły rok szkolny. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą placówką i wszystkie spotkania z Państwem i dziećmi.

Mamy możliwość lokalową dla utworzenia czterech klas. Ostatecznie podjęliśmy decyzję, że otworzymy trzy klasy 0 i jedną klasę 1, ze względu na fakt, że znaczna większość aplikowała do klasy 0.

Dzieci nieprzyjęte znajdują się na liście rezerwowej, w razie rezygnacji i pojawienia się na liście przyjętych wolnego miejsca, niezwłocznie będziemy się z Państwem kontaktować.

Informacja psychologiczno-pedagogiczna o dziecku dostępna będzie w piątek – 11 marca. Zostanie przekazana e-mailem w formie szyfrowanego pliku.

Rodzice dzieci, którzy będą podpisywali umowę ze szkołą, otrzymają w/w informację wraz z umową.

Z poważaniem

Beata Łuczak - Wencel

Lista uczniów przyjętych do szkoły:

Lista osób przyjętych do klasy 1

Lista osób przyjetych do klas 0


Pomagają nam