Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

"Złota Żabka" w dziedzinie matematyki

W Konkursie w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury  i Języka Polskiego Złota Żabka mogą brać udział (wybierając dziedzinę) uczniowie klas  szóstych i siódmych szkół podstawowych w województwie wielkopolskim. Organizatorem Konkursu jest Fundacja  Edukacji Społecznej  EKOS, z którą każdego roku współpracuje kilkuset nauczycieli języka polskiego i matematyki. Konkurs jest formą pracy z uczniem zdolnym i ambitnym. Chcemy nagradzać  uczniów łączących wiedzę z umiejętnością niestereotypowego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów. Udział w Konkursie wymaga też od jego uczestników opanowania umiejętności posłużenia się internetowymi formami wyszukiwania informacji i kontaktowania się  z organizatorem.  
Laureatom (do 10. miejsca) i wyróżnionym (kolejnych 10 miejsc) zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz stypendia. Zostaną również ufundowane nagrody dla nauczycieli laureatów pierwszych trzech miejsc. 

Pomagają nam