Contact

Contact Us:

Kolegium Edukacyjne
Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego
61-473 Poznań
ul. Grabowa 33/35
tel./fax (0-61) 832 94 20, 832 15 21

 [email protected]

Find us:
Our partners