Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

07.11.17

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 7 listopada 2017

Najważniejsze komunikaty:

Prosimy o zgłaszanie do Rady Rodziców lub do sekretariatu nr rejestracyjnych samochodów jeżdżących pod prąd ulicą Grabową. Z przykrością zauważamy, że rodzice dębinkowi nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego poruszając się pod prąd ulicą Grabową, stwarzając zagrożenie dla uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców. Dotychczasowe apele nie odniosły skutku, więc musimy podjąć inne stanowcze kroki.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.
  2. Komunikaty dyrekcji szkoły
  3. Wolne głosy

Ad.1.

Rada Rodziców w głosowaniu jawnym zatwierdziła przedstawiony przez Dyrekcję Szkoły Program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2017/2018.

Link:  https://debinka.pl/uploads/program_wychowawczo_profilaktyczny_2017_2018.pdf

Ad.2. Komunikaty dyrekcji szkoły

W dniu 25.01.2018 odbędzie się szkolenie dla rodziców „Chcesz mieć racje czy relację” porwadzone przez panią Agnieszkę Pietlicką.

Zadania domowe. W związku listem Rzecznika Praw Dziecka do Ministerstwa Oświaty oraz  licznymi głosami wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, na ostatniej radzie pedagogicznej poruszono kwestię ilości, jakości i celowości  zadań domowych w naszej szkole. Rada Rodziców także zauważa, że dzieci są mocno obciążone zadaniami do wykonania w domu. Dyrekcja szkoły rozpocznie badanie obciążenia zadami domowymi. Przez miesiąc będą zbierane dokładne informacje o zadaniach zadawanych na każdej godzinie lekcyjnej. Nauczyciele uczący tę samą klasę będą mieli wgląd we wszystkie prace zadawane przez pozostałych nauczycieli. 

Prace budowlane. Prace związane z przygotowaniem boiska na dachu wydłużają się. Zostały wykonane prace najcięższe - konstrukcja i ogrodzenie (w wakacje/początek września) oraz prace elektryczne i elewacyjne (wrzesień/październik). Pozostało położenie sportowej nawierzchni. Niestety, to wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych: musi być temperatura co najmniej 10 stopni i sucho przez kilka dni (około tygodnia). Od dłuższego czasu, nawet gdy temp. przez dzień czy dwa jest wyższa, to następnego dnia pada. I tak na zmianę. Być może sportową nawierzchnię będziemy mogli położyć dopiero wiosną.

Rozpoczęto prace na części boiska z tyłu szkoły:

- utwardzenie jednej części (na którą nie będzie wjeżdżał dźwig instalujący na dachu sprzęt potrzebny do położenia sportowej nawierzchni); będzie to miejsce rekreacyjne dla uczniów z ławeczkami i betonowymi stołami do gry w ping - ponga i gry planszowe.

 

Zalecenia Pracowni Epidemiologii Uniwersytetu UAM, które w zeszłym roku zostały wysłane do Wszystkich rodziców, znajdują się także  na www: https://debinka.pl/uploads/zdrowie/wszawica_postepowanie.pdf

Terminy nadchodzących wydarzeń:

30 listopada - 1 grudnia - Festiwal piernika w Dębince

4-8 grudnia - Jarmark dębinkowy - dochód przeznaczony na pomoc dzieciom z domu dziecka w Kosewie - podopiecznych Fundacji Tak po Prostu

1-15 grudnia gałązka w holu szkoły - prezenty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu

12-16 lutego - półkolonie w Dębince Świat jest ciekawy - Tajemnicza Azja. Koszt - 250zł. Zgłoszenia w sekretariacie szkoły do 15 grudnia wraz z wpłatą 100zł.

do 15 grudnia - prezenty dla podopiecznych OWDiR w Kołaczkowie

Terminy dni dodatkowo wolnych, w których jest zaplanowana opieka świetlicowa (pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 8 uczniów):

22.12.2017

27, 28, 29.12.2017

29,30.03.2018

04.04.2018

30.04.2018

04.05.2018

Koniecznie należy zgłaszać dzieci do opieki świetlicowej w sekretariacie szkoły.

Dni wolne od zajęć bez opieki świetlicowej:

02.05.2018 oraz 01.06.2018

Turniej Piłkarski. Grafik dostępności sal gimnastycznych do treningów przed Turniejem jest dostępny w pokoju 134. Treningi mogą się odbywać w soboty i niedziele. Przewidziano po trzy terminy dla każdej z klas (trzy x 1,5h).

Półkolonie zimowe. Pod hasłem „Tajemnicza Azja” w terminie 12-16.02.2018. Opłata 250zł. Prosimy o zapisy wraz z wpłatą 100zł do dnia 15.12.207 w sekretariacie szkoły.

Ad.3. Wolne głosy

Dojazd do szkoły ul. Świerkową. W związku z kolejnymi przeszkodami tym razem na ul. Świerkowej (przewężenie z szykanami) uniemożliwiającymi dojazd autobusów, szkoła skieruje pismo do Straży Pożarnej. Rada Rodziców także wystosuje pismo do Straży Pożarnej w tej sprawie.

Termin uzupełniania zaległości po krótkiej nieobecności. Rada Rodziców wnosi o przedłużenie terminu uzupełnienia zaległości wynikających z krótkiej nieobecności ucznia w szkole z 1 do 2 dni. Prosimy także o uściślenie tego przepisu szkolnego. Ewentualne zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania możliwe dopiero po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i podjęciu stosownej uchwały.

Bal rodziców. Bal pod hasłem „Sportowo, kolorowo” odbędzie się w dniu 03.02.2018. Strój dowolny w miarę odpowiadający hasłu, jednak obuwie obowiązkowo sportowe halowe! Także i w tym roku zabawę muzycznie będzie prowadził nasz ulubiony DJ Tomek Tomkowiak.

Kolejne zebranie Rady Rodziców w dniu 09.01.2018 o godz. 18.00

Agata Kowalewska

 

 

Pomagają nam