Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

NPRCz 2.0

 

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Otrzymaliśmy ogółem 15 000 zł dofinansowania. Kwota przyznanego wsparcia finansowego wyniosła 12 000 zł i wkład własny: 3000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to program uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 

Pomagają nam