Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Historia

Późną wiosną w 1989r. w kilkuosobowej grupie rodziców posyłających dzieci do przedszkola ss. Elżbietanek przy kościele Bożego Ciała narodził się  pomysł powołania do życia szkoły społecznej.

W gronie założycielskim ścierały się różne idee i pomysły na temat tego, co jest najważniejsze, by szkoła dobrze uczyła i wychowywała. Na samym początku wiadomo było jednak tylko tyle, że szkoła ma być inna niż ta z rodzicielskich wspomnień. Inna, ale jaka? Na spotkaniach w domach prywatnych toczyły się więc długie dyskusje na temat idei, założeń, oczekiwań wobec nauczycieli, form współpracy rodziców  z nauczycielami. Spotkania odbywały się w domach prywatnych.

Początki Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkołę społeczną powołać mogło stowarzyszenie lub fundacja. Początkowo dla wszystkich założycieli było oczywiste, że utworzą koło Społecznego Towarzystwa Oświatowego (już istniejącego w Warszawie stowarzyszenia, które tworzyło sieć szkół w całej Polsce). Pierwszym jego, nieformalnym przewodniczącym, i delegatem do rozmów z „centralą” w Warszawie był Kazimierz Świrydowicz. Szybko jednak powstał pomysł powołania do życia oddzielnego stowarzyszenia, by uniknąć kłopotliwych wyjazdów do Warszawy i zależności organizacyjnych. Kazimierz Świrydowicz, jako absolwent prawa, pomógł przeprowadzić formalności związane z rejestracją Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego. Wymagało to akcesu minimum 15 członków, opracowania statutu i utworzenia władz Stowarzyszenia. Proces tworzenia statutu był owocem wielu spotkań i dyskusji. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została Elżbieta Zakrzewicz. Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe zarejestrowano 4 czerwca 1990r. Równolegle do kontynuowania dyskusji na temat statutu, zadań szkoły, idei wychowawczych, założyciele rozglądali się w poszukiwaniu budynku, który na początku pomieściłby „zerówkę” i klasę pierwszą. Ponieważ liczba chętnych do szkoły rosła, szybko stało się jasne, że naukę w nowej szkole rozpocznie więcej dzieci niż początkowo zakładano.

Budynek przy ulicy Grabowej 33 znalazła Maria Rozmiarek. Podczas letniego spaceru z synem zwróciła uwagę na opuszczony obiekt, przypominający dość rozległy barak. Był on na tyle duży, że mógł  pomieścić nie tylko zgłoszone już dzieci, ale też zapewniał szkole perspektywę rozwoju. Należał do Zakładów H. Cegielskiego. Podjęto rozmowę z przewodniczącym Solidarności HCP, Markiem Lenartowskim. W sierpniu  podpisana została umowa najmu.

Historia budynku przy ulicy Grabowej 33, czyli jak barak stał się szkołą

Prace remontowe

Sierpień  1990r. - Od przejęcia budynku do rozpoczęcia roku szkolnego dzieliły zaledwie dwa tygodnie. Dzielni  ojcowie pracowali codziennie przez wiele godzin. Należy tu wspomnieć zwłaszcza panów:  Przemysława Rozmiarka, Piotra Stefaniaka, Mirosława Jankowskiego, Dariusza Wójcika, Tadeusza Baturę, Pawła Peksę, Jacka Nowaka. Wyburzano ściany, wywożono gruz, malowano korytarze, przystosowywano toalety. Niezależnie od tego, rodzice odpowiedzialni byli za przygotowanie klasy swoich dzieci. Rodzicielskie ekipy remontowe i sprzątające funkcjonowały w szkole przez cały pierwszy rok nauki. Już po inauguracji, w każdą sobotę, zjawiali się ze ścierkami, pastami do podłóg i mopami, by posprzątać szkołę swoich pociech (pań sprzątaczek na początku nie zatrudniano).

Wrzesień 1990 – uroczyste otwarcie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3. Naukę rozpoczęły: dwa oddziały przedszkolne – tzw.kl. „0”, dwie klasy I, jedna klasa II, jedna klasa III.

1991/92 - Adaptacja kolejnych pomieszczeń, rodzice budują małą salę gimnastyczną (w dawnej stołówce żołnierskiej). W szkole powstaje także kort tenisowy z nawierzchnią ceglastą.

1992/93 - Instalacja pierwszej pracowni komputerowej (przy dużej pomocy jednego  z rodziców – pan Piotra Berłowskiego).

1996/97:
18 listopada 1996r
. - Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe wykupuje nakłady budowlane od HCP.
Lipiec 1996r. -
Na placu szkolnym powstaje boisko do gry w koszykówkę.

1997/98 - Dzięki pomocy i ofiarności rodziców wymienione zostają w szkole okna, powstaje bawialnia, powiększa się pokój nauczycielski, szatnia dla uczniów, następuje modernizacja pracowni komputerowej.

1998/99 - Założenie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

Lipiec-sierpień  1999 - Przebudowa kotłowni węglowej na gazową.

2000 - Generalna przebudowa i remont toalet uczniowskich

2000/01 - Wynajem i adaptacja sąsiedniego budynku przy ul. Grabowej 32 na gimnazjum - powiększenie powierzchni szkoły.

6 grudnia 2001 - Władze Miasta Poznania przekazują Poznańskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu ziemie, na której stoi budynek szkoły. Dzięki temu na początku roku 2002 powstają plany rozbudowy.

2002/2003 - To rok przygotowań, dyskusji a także konkretnych działań. Powstają pierwsze projekty, trwają prace przygotowawcze, starania o kredyt i wybór wykonawcy.

Lipiec-sierpień  2003 - Gruntowny remont korytarza szkolnego.

2003/2004:
2 października 2003 - Rusza budowa nowego budynku gimnazjum i sali gimnastycznej. Przy tej okazji stary budynek Szkoły podstawowej zostaje ocieplony i uzyskuje nową elewację.
12 maja 2004 -
Uroczyste otwarcie nowego obiektu.

2004/2005:
Wrzesień 2004 -
W budynku wynajmowanym do tej pory na gimnazjum rozpoczyna działalność Społeczne Przedszkole „Z mchu i paproci”.
Lipiec 2005
- Zakup udziałów w działce 158.

Wrzesień 2007
- Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej w gimnazjum (pozyskanej ze środków unijnych EFS).

Styczeń 2008
- Uroczyste otwarcie ICIM - Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece Szkolenej (pozyskanego ze środków unijnych EFS).
Lipiec-sierpień 2008
- Renowacja terenu przyszkolnego: częściowa wymiana poz-bruku, powstaje boisko do piłki plażowej, przeniesienie i ogrodzenie placu zabaw dla najmłodszych na teren przy świetlicy szkolnej.

10 września 2008 - Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe uzyskuje status organizacji pożytku publicznego.

Lipiec – sierpień 2009
– założenie klimatyzacji w pracowni komputerowej PC, wygłuszenie sali gimnastycznej (pełniącej także funkcję auli)
Październik 2009 –
remont sekretariatu

2009 - pierwsze koncepcje rozbudowy szkoły. Proces wyboru właściwego projektu trwa do 2011 roku.

9 września 2010 - w wyniku konkursu ofert Zarząd PSO wybiera  projekt nowej szkoły przygotowany przez Studio Architektoniczne Arma Studio

28 kwietnia 2014 – „wbicie pierwszej łopaty”

Pomagają nam