Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Wysłanie formularza rekrutacyjnego przez rodziców do 2 lutego
Spotkanie informacyjne dla rodziców 6 lutego
Spotkania dzieci z psychologiem, a rodziców z dyrektorem

2-3 marca (być może także 10 marca)

Wyniki rekrutacji 22 marca

Pomagają nam