Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Wysłanie formularza rekrutacyjnego przez rodziców do 24 stycznia
Spotkanie informacyjne 26 stycznia
Spotkania dzieci z psychologiem, a rodziców z dyrektorem 18-19 lutego i 25-26 lutego
Badania grupowe dzieci 4 marca
Wyniki rekrutacji 17 marca

Pomagają nam