Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Kadra pedagogiczna

 


Anna Trzcińska
[email protected]

 

 


język angielski

 

 


Natalia Pietrzak
[email protected]

 


język angielski

 

 


Justyna Karasińska
[email protected]

 


język angielski

 

 


Judyta Dybikowska
[email protected]

 


język angielski

 

 


Erwina Jiya
[email protected]

 


 język angielski

 

 


Renata Kuśnierczak
[email protected]

 

 


język niemiecki, historia

 Ewa Zalita
[email protected]

 

 


język niemiecki 

 

 

Agnieszka Gabrysz
[email protected]

 

 

język angielski

 

 

Alicja Baszczyńska
[email protected]

 

 

język hiszpański

 

 

 

 

Paulina Trzebuchowska - Kostyk
[email protected]

 

 

 

język hiszpański,

logopedia

 

 

 

Justyna Kmiecik
[email protected]

 

 

język polski

 

 

Adrianna Haładuda
[email protected]

 

 

język polski

 

 


Magdalena Spychała-Reiss
[email protected]

 


język polski, biblioteka

 

 

Piotr Reiss
[email protected]

 

 

język polski

 

 


Agnieszka  Kroll
[email protected]

 


historia, przedsiębiorczość,

edb, wos

 

 

Adam Bech
[email protected]

 

 

historia

 

 


Tadeusz Pietrulewicz
[email protected] 

 


religia

 

 


Agnieszka
Telążka-Hederych
[email protected]

 


matematyka

 

 


Monika Pontus-Ćwir
[email protected]

 


matematyka

 

 


Teresa Myszkowska
[email protected]

 


matematyka, informatyka

 

 

Jakub Laszuk
[email protected]

 

 

informatyka, matematyka

 

 


Aneta Dwornik
[email protected]

 

 


zajęcia komputerowe, technika, fizyka

 

 


Katarzyna Kwiatkowska
[email protected]

 

 


przyroda, biologia

 

 


Barbara Kowalik
[email protected]

 


przyroda, geografia

 

 

Natalia Tybiszewska
[email protected]

 

 

chemia

 

 

 


Grażyna Bober
[email protected]

 


plastyka

 

 

Karol Napieralski
[email protected]

 

 

muzyka

 

 


Dagmara Więcek
[email protected]

 


edukacja wczesnoszkolna

 

 


Ewa Nawrocka
[email protected]

 


edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Krystyna Augustyniak-Przybył
[email protected]

 

 

zajęcia kreatywne

 

 

 

Beata Chudziak
[email protected] 

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 


Ewa Korcz
[email protected]

 


edukacja wczesnoszkolna

 

 


Agnieszka Marszałkiewicz
[email protected]

 


edukacja wczesnoszkolna

 


Justyna Nowaczyk
[email protected]

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Natalia Łuczak
[email protected]

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Paulina Lauda
[email protected]

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Małgorzata Skibińska
[email protected]

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Karolina Mikuła
[email protected]

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 


Marta Dejnak
[email protected]

 

 


psycholog szkolny

 

 


Elżbieta Pleskacz
[email protected]

 

 


psycholog szkolny

 

 


Adelinde Luyken
[email protected]

 

 


pedagog szkolny

 

 


Izabela Zawartowska
[email protected]

 


psycholog szkolny,

logopedia

 

 


Anna Paradowska
[email protected]

 


wychowanie fizyczne

 

 


Łukasz Dziewulski
[email protected]

 


wychowanie fizyczne

 

 


Jacek Paradowski
[email protected]

 


wychowanie fizyczne

 

 

Dominika Łazarewicz-Bamber
[email protected]

 

 

wychowanie fizyczne

 

 

Bogna Stabno
[email protected]

 

wychowanie fizyczne, tańce

 

 

 

Joanna Zakrzewska
[email protected]

 

 

szachy

 

 

Marta Krzewińska
marta.krzewiń[email protected]

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Justyna Kosin
[email protected]

 

świetlica,
doradztwo zawodowe, biblioteka

 

 

 

Ewa Szostak
[email protected]

 

 

świetlica

 

 

Magdalena Olejniczak
[email protected]

 

 

 

świetlica

 

 

Pomagają nam