Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

1% OPP

Szanowni Państwo,
1% swojego podatku możecie przekazać na Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, które w roku 2008 uzyskało status OPP.

 

Stowarzyszenie powstało w 1990 roku. Jego najważniejszym celem jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Pragniemy mądrze przygotować naszych uczniów do „dorosłości” poprzez wysoką jakość nauczania, wspieranie uzdolnień, wyzwalanie społecznych inicjatyw, wychowanie do odpowiedzialności za własny rozwój i szacunek do drugiego człowieka.

W roku powstania PSO założyło pierwszą placówkę oświatową - Społeczną Szkołę Podstawową nr 3 „Dębinka”.

Dziś organizacja prowadzi Kolegium Edukacyjne w skład którego wchodzą:

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka” (1990 r.)

- Społeczne Przedszkole „ Z mchu i paproci” (2004 r.)

Żywimy głęboką nadzieję, że rodzice uczniów, nasi pracownicy i sympatycy oraz wszyscy, którym problematyka edukacji jest bliska, skorzystają z możliwości przekazania 1% na PSO. Rzeczywistymi beneficjentami tej wpłaty będą uczniowie Kolegium Edukacyjnego PSO, ponieważ zostanie ona przeznaczona na polepszenie warunków edukacyjnych w w/w placówkach.

Zapewniamy, że zebraną kwotą będziemy gospodarować w sposób przemyślany i przeznaczymy ją na priorytetowe potrzeby, ustalane wspólnie z Radą Rodziców.

Dzięki funduszom pozyskanym z 1%  w przeszłości:

- wygłuszyliśmy salę gimnastyczną, przystosowując ją w ten sposób akustycznie do odbywanych w niej imprez szkolnych;
- założyliśmy kurtynę powietrzną nad drzwiami przy wejściu głównym;
- zamontowaliśmy klimatyzację w sali komputerowej;
- zakupiliśmy pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

WSZYSTKO TO SŁUŻY NASZYM UCZNIOM.

Od roku 2010 środki pozyskane z 1% kumulujemy na lokacie tworzącej  fundusz rozbudowy szkoły.

L.p

1

Nr KRS

0000032752

Nazwa

POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

Adres

Województwo

GRABOWA 33,   61-473 POZNAŃ

WIELKOPOLSKIE

Powiat

M. POZNAŃ

Gmina

M. POZNAŃ

Miasto

POZNAŃ

Data nadania cechy OPP

10-09-2008

Dziękujemy za wsparcie!

Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego

Dyrektor Kolegium Edukacyjnego PSO

Pomagają nam