Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Biblioteka

Pierwsze książki, które trafiły do księgozbioru naszej biblioteki pochodziły z prywatnych zbiorów rodziców i uczniów. Do nowo powstałego katalogu (jako pierwszą) wpisano publikację zatytułowaną „Moja pierwsza książka – co i jak?”. Miało to miejsce 05.03.1991.
Po roku działalności wypożyczalnia liczyła 172 pozycje, po dziesięciu latach 4000, a obecnie jest ich prawie 10.000. Oprócz książek gromadzimy również filmy i programy edukacyjne, czasopisma, kroniki oraz archiwum multimedialne Dębinki.
Biblioteka wielokrotnie zmieniała miejsce, by w 2004 roku znaleźć się w budynku Gimnazjum. Została wyposażona w nowe regały, krzesła i stoły.
W styczniu 2008 otrzymaliśmy pracownię komputerową z Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) wyposażone jest w cztery zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) oraz materiały multimedialne, które są do dyspozycji w czytelni biblioteki.
W ciągu dwudziestu pięciu lat historii szkoły,  biblioteką opiekowały się panie: Katarzyna Witowska-Góra, Renata Borusińska, Maria Doerman, Krystyna Augustyniak-Przybył, Beata Łuczak-Wencel, Justyna Kmiecik, Alicja Kruszelnicka, od 2001 do 2021 roku Małgorzata Jarosz do, której w 2016r. dołączyła Magdalena Spychała-Reiss. Od 2021 roku stanowisko bibliotekarza objęła Justyna Kosin.
Biblioteka organizuje: konkursy, wystawy, spotkania z twórcami literatury, wycieczki, warsztaty literacko-plastyczne, bajkoterapię.

Pomagają nam