Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny jest jednym z ciekawszych sposobów organizacji kształcenia. Jego największą zaletę stanowi interdyscyplinarny charakter. Uczniowie, realizując dane przedsięwzięcie, poszukując rozwiązań postawionego problemu, są zmuszeni do integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych. Metoda projektu edukacyjnego pomaga rozwijać ważne we współczesnym świecie kompetencje:
•    umiejętność pracy zespołowej i komunikację interpersonalną
•    umiejętność rozwiązywania problemów
•    myślenie kreatywne
•    umiejętność planowania i zarządzania czasem
•    sprawne posługiwanie się nowoczesną technologią informacyjną.

Widząc wartość tej formy pracy, realizujemy wiele projektów, zarówno wewnątrzszkolnych, autorskich,  jak i zewnętrznych, także – międzynarodowych.

Projekt Aquanet SA Poznań "Międzypokoleniowe poruszenie - dla dóbr Ziemi zabezpieczenie"

Erasmus+ "Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy" 2019-2021

Erasmus+ “Euritage ID” 2019-2021

Erasmus+  -  "Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian"

Pamięć pokoleń

Współpraca ze Stowarzyszeniem Memoramus

Edukacja dla ochrony środowiska

Projekt: Szkoła dziedzictwa. Działaj!

Comenius - partnerskie projekty szkół

Pomagają nam