Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

EURITAGE ID

Od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 w szkole będą realizowane dwa równoległe projekty Erasmus+ w formie partnerskiej współpracy szkół. Są one adresowane głównie do uczniów klas 5-8, ale do części działań projektowych włączać będziemy wszystkich uczniów w szkole.
Projekt “Euritage ID” odwołuje się do społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako źródła naszej identyfikacji (Europe + heritage + identification = Euritage ID). Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk związanych z edukacją skoncentrowaną wokół europejskiego dziedzictwa kulturowego i artystycznego.  


Nadrzędny cel projektu dotyczy dwóch sfer - indywidualnej i społecznej. Z jednej strony - uczestnicy będą odkrywali swoją dziedzictwo regionalne i tożsamość, z drugiej - poprzez kontakt z przedstawicielami odległych regionów i ich kulturą, kształtujemy postawy tolerancji i szacunku. Krokiem trzecim jest dostrzeżenie podobieństw i ostatecznie uwewnętrznienie przekonania o istnieniu wspólnego - ponadregionalnego - dziedzictwa kulturowego, którego częścią jest każdy Europejczyk.


Współpracę podejmujemy ze szkołami znanymi nam z projektu “Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków  i Rzymian”, czyli:

  • IES Costa del Sol z Torremolinos (Hiszpania)
  • ICA 2 z Asyżu (Włochy)
  • ICA 3 z Asyżu (Włochy)
  • Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi” z Jass (Rumunia).- nowy partner
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pomagają nam