Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Dyrekcja

Beata Łuczak-Wencel

Dyrektor Kolegium Edukacyjnego
Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego

Kontakt

Elżbieta Heckert

Zastępca Dyrektora KE PSO
Dyrektor przedszkola

Kontakt

Justyna Kmiecik

Zastępca Dyrektora KE PSO
ds. opiekuńczo - wychowawczych

Kontakt

Adam Bech

Zastępca Dyrektora KE PSO
ds. dydaktycznych

Kontakt

Pomagają nam