Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Świetlica

 „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Janusz Korczak

Regulamin świetlicy

Aneks do regulaminu świetlicy

Świetlica dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (kl. 0-3) otwarta jest przed lekcjami w godzinach 7.30-9.15 oraz po lekcjach 14.00 -17.00.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Realizując działania, świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), wychowawcami, specjalistami pracującymi w szkole. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

- dbanie o bezpieczeństwo wychowanków,
- stworzenie warunków do nauki i wypoczynku,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
- wdrażanie zasad współdziałania w grupie,
- niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami problemowymi,

- rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów,

- rozwijanie sprawności manualnych i plastycznych,

- utrwalanie kulturalnego zachowania, kształtowanie postawy życzliwości, uprzejmości i szacunku;

- kształtowanie nawyków higienicznych,

- propagowanie samodzielnego dbania o porządek: odkładanie zabawek na swoje miejsce, sprzątanie swojego otoczenia po wykonaniu  pracy plastycznej i innej.

 

Zajęcia opiekuńcze odbywają się w ŚWIETLICY GŁÓWNEJ, zwanej BAWIALNĄ, gdzie uczniowie spędzają najwięcej czasu. Sala wyposażona jest w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci m.in. zabawki, gry planszowe (przede wszystkim dydaktyczne i edukacyjne), puzzle, różnorodne materiały plastyczne. Znajduję małe sofy wypoczynkowe, maty, stoliki i krzesełka (w tym: stolik przeznaczony do spożywania przy nim posiłków). Zajęcia odbywające się w BIAWIALNI to m.in.:
- gry i zabawy przy stolikach,
- swobodna zabawa – odbywa się ona np. na macie, gdzie dzieci najchętniej bawią się klockami,

- proste prace plastyczne.

Jeśli tylko warunki pogodowe na to pozwalają wychodzimy z dziećmi na BOISKO SZKOLNE i PLAC ZABAW, gdzie dzieci mają możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu: biegają, skaczą na skakankach, grają w piłkę nożną, w gumę lub klasy. Nowoczesny plac zabaw wyposażony jest w zjeżdżalnię, huśtawkę typu gniazdo oraz sprzęty do doskonalenia umiejętności gimnastycznych. Plac dostosowany jest do wieku, a także potrzeb dzieci, a miękkie podłoże gwarantuje bezpieczeństwo i komfort swobodnej zabawy.

 

Dodatkowo w godzinach popołudniowych otwierana jest ŚWIETLICA KREATYWNA, a jeśli nie dopisuje pogoda i nie można wyjść na świeże powietrze otwieramy dla dzieci również ŚWIETLICĘ CISZY. Świetlica KREATYWNA i CISZY działają w salach lekcyjnych.

 

ŚWIETLICA KREATYWNA oferuje dzieciom:
- zajęcia plastyczno-techniczne np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, origami,
- gry i zabawy ruchowe, w tym zajęcia typu fitness,
- zabawy dydaktyczne np. gry i zagadki matematyczne, łamigłówki, quizy itp.,
- zajęcia tematyczne związane z kalendarzem (Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień Książki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka itp.).

ŚWIETLICA CISZY to miejsce wyciszenia, w którym wychowankowie mają możliwość:
- odrabiania zadań domowych,
- czytania książek,
- słuchania relaksacyjnej muzyki,
- rysowania,
- grania w ciche gry planszowe,
- układania puzzli.

 

Świetlica dla edukacji wczesnoszkolnej działa zgodnie z rocznym planem uwzględniającym priorytety wychowawcze i dydaktyczne obowiązujące w Dębince w danym roku szkolnym.

Pomagają nam