Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Zarząd samorządu SP

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka”
w roku szkolnym 2019/2020:


Przewodnicząca: Wiktoria Lenicka kl. 7a


Z - ca przewodniczącej: Iga Mocek kl. 8a


Skarbnik: Maciej Jezierski: kl. 8b


Opiekun Samorządu: Aneta Dwornik

 


Pomagają nam