Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Baza lokalowa

Trzy pracownie informatyczne: dwie PC oraz pracownia Macintosh (pozyskana ze środków unijnych EFS)

Tablice interaktywne w każdej klasie

 

Pracownia biologiczno - geograficzna

 

Pracownia chemiczna

 

Pracownia matematyczno - fizyczna

 

Dwie pracownie polonistyczne

 

Pracownia historyczna

 

Pracownia plastyczna

 

Sala muzyczna

 

Sala audiowizualna

Biblioteka

 

Świetlica

Jadalnia

Dwie sale gimnastyczne

 

Boisko do piłki nożnej

 

Boisko na dachu

 

Plac zabaw dla najmłodszych

 

 

 

Pomagają nam