Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Baza lokalowa

Szkoła dysponuje rozbudowaną bazą lokalową, zapewniającą realizację działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej placówki. Posiadamy 18 osobowe sale lekcyjne – pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz pomoce i materiały dydaktyczne:

- Trzy pracownie informatyczne: dwie PC oraz pracownia Macintosh (pozyskana ze środków unijnych EFS)
- Pracownia biologiczno – geograficzna
- Pracownia chemiczna
- Pracownia matematyczno – fizyczna
- Dwie pracownie polonistyczne
- Pracownia historyczna
- Pracownia plastyczna
- Sala muzyczna 

Szkoła może poszczycić się również bardzo dobrze wyposażonym zapleczem sportowym w postaci dwóch sal gimnastycznych, boiska sportowego oraz boiska na dachu szkoły.  

Atutem szkoły jest sala audiowizualna, na której odbywają się wszystkie uroczystości szkolne.

Uczniowie swój wolny czas mogą spędzać w miejscach specjalnie do tego przystosowanych. Dla najmłodszych posiadamy plac zabaw, małe boisko oraz świetlicę, dla starszych uczniów - boisko z urządzeniami do zabawy, stolikami do ping-ponga oraz do gry w szachy. Najstarsi uczniowie mogą natomiast skorzystać ze skwerku z ławeczkami przed budynkiem szkoły. Wszyscy natomiast mogą spędzać czas również w bibliotece, w której znajduje się czytelnia oraz mała pracownia komputerowa dla uczniów.

Dysponujemy również zapleczem gospodarczym: jadalnią oraz kuchnią, w której przygotowywane są pyszne posiłki.

 

Pomagają nam