Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Szkoła z klasą


Tytuł "Szkoły z klasą"  otrzymaliśmy w roku szkolnym 2002/2003.  

Zarówno Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka” i Społeczne Gimnazjum „Dębinka” wzięły udział w akcji organizowanej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), w której honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Miała ona na celu wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o dydaktyce i wychowaniu. Promowała zasady wspierające nowoczesną, efektywną edukację, zwracając uwagę na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym.


Program "Szkoły z klasą" opierał się na sześciu zasadach szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom:


1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.
3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Do każdej zasady zostały przygotowane zadania –  szkoła biorąca udział w programie musiała wybrać i zrealizować sześć spośród nich. Prace oceniała komisja konkursowa, która decydowała o przyznaniu placówce certyfikatu.

Pomagają nam