Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Zarząd PSO

Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego:

Tomasz Wróblewski - Prezes

Leszek Ciesielski - Wiceprezes
 
Joanna Wasilewska - Sekretarz
 
Rafał Frankus - Skarbnik
 
Tomasz Suchański - Członek
 
Pani Małgorzata Wiśniewska - jedna z założycielek szkoły i wieloletni Prezes PSO - przyjęła tytuł Honorowego Prezesa PSO (z głosem doradczym we władzach Stowarzyszenia).
 

Komisja Rewizyjna:

Michał Kuliński
 
Włodzimierz Andree
 
Joanna Wasilewska

 

Sąd koleżeński

Andrzej Wilczyński
 
Grzegorz Heckert
 
Piotr Jędraszak
 
 
Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe jest organem prowadzącym Kolegium Edukacyjne PSO (Społeczną Szkołę Podstawową nr 3 Dębinka i Społeczne Przedszkole Z Mchu i Paproci).
 
To organizacja non profit. Praca w Stowarzyszeniu i wszystkie pełnione w niej funkcje są społeczne.

Pomagają nam