Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Konkurs Deutsch-Español

Kategoria: szkolny konkurs dla uczniów klas 4-6

Termin: 5.02.2018 r.

Zasady konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
2. Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: klasy 4, klasy 5, klasy 6.
3. Przed konkursem uczniowie, uczący się języka niemieckiego oraz hiszpańskiego dobierają się w pary mieszane tzn. jedna osoba ucząca się języka niemieckiego a druga hiszpańskiego (można tworzyć pary międzyklasowe, ale tylko w ramach poziomu), oraz zgłaszają chęć uczestnictwa nauczycielowi do 19.01.2018r.
4. Pytania obejmować będą niemieckie i hiszpańskie słownictwo i gramatykę oraz kulturę krajów niemieckiego i hiszpańskiego obszaru językowego.
5. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów.
6. W klasach 4-6 konkurs składa się z jednej rundy, obejmującej 13 pytań (dla każdego z języków).
Uczniowie udzielają odpowiedzi pisemnie,
7. Pierwszego miejsca nie można zająć ex aequo; w przypadku tej samej liczby zgromadzonych punktów o zwycięstwie decydować będzie dogrywka.
8. Nagrodami w każdej z kategorii będą:
- słodki drobiazg dla par za zajęcie pierwszego miejsca (w każdej kategorii),
- dodatkowe procenty z przedmiotów język niemiecki lub język hiszpański: 3% za pierwsze miejsce, 2% za drugie miejsce, 1,5% za trzecie miejsce.
W wypadku, gdy do gry zgłoszą się trzy lub mniej niż trzy pary z danego języka, jury przyznaje tylko pierwsze miejsce.

 

 

 

 


Pomagają nam