Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Nauczanie języka angielskiego

Liczba godzin języka angielskiego w tygodniu:

- Uczniowie kl. 0-IV - 3 h w tygodniu. Począwszy od klasy II uczniowie mają zajęcia w grupach nie większych niż 9 osób,

- Uczniowie klas V-VI -  4 h w tygodniu w grupach zaawansowania,

- Uczniowie gimnazjum – 5 h tygodniowo w grupach zaawansowania.

Zmierzamy do tego, aby absolwent Dębinki swobodnie i na wysokim poziomie komunikował się w języku angielskim. SŁUŻĄ TEMU:

- lekcje angielskiego prowadzone w sposób aktywny i ciekawymi, nowoczesnymi metodami,

- lekcje przedmiotowe prowadzone raz w miesiącu w języku angielskim, wzbogacające słownictwo z danej dziedziny nauki,

- system badania wyników nauczania oparty na egzaminach Cambrige ESOL,

- zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do zewnętrznych egzaminów Cambrige ESOL,

-spotkania z native speakerami, którzy prowadzą warsztaty i debaty z uczniami na tematy społeczno-kulturalne,

- wymiany międzynarodowe i wycieczki zagraniczne.

SUKCESY:

- Nasi uczniowie osiągają świetne wyniki na egzaminach gimnazjalnych,

- Każdego roku duża liczba uczniów uzyskuje  certyfikat Cambridge University (w zależności od wieku - KET, PET i FCE).

Pomagają nam