Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Ogólnopolski konkurs "Ojczyzny-polszczyzny"

Ogólnopolski Konkurs „Ojczyzny polszczyzny” to wspólne dzieło Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny i Wydawnictwa Nowa Era.
Wśród wielu regulaminowych celów konkursu na plan pierwszy wysuwają się: upowszechnianie kultury słowa, podnoszenie świadomości językowej, a wraz z nią także poziomu kształcenia językowego. Pomysł od samego początku znalazł niekwestionowane poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz władz Wrocławia.
Konkurs powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny. Autorami zadań konkursowych są doradcy metodyczni. Konsultacja: prof. dr Jan Miodek, dr Małgorzata Dawidziak -Kładoczna, dr Tadeusz Patrzałek, mgr Jerzy Tarnacki.

Dowiedz się więcej

Regulamin

Harmonogram konkursu

Testy z etapu pierwszego

Klucz do testu z etapu pierwszego

Testy z etapu drugiego

Klucz do testu z etapu drugiego

Zadania ustne do etapu pierwszego

Zadania ustne do etapu drugiego

Pomagają nam