Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Nazwy drzewek

Uczniowie Dębinki nie tylko sadzili drzewa lecz chcieli nadać im swoje nazwy. Każda klasa wymyślała imię dla swojej zasadzonej tui. Po przygotowaniu tabliczek grupa uczniów powieszała je drzewkach.
Barbara Kowalik

Pomagają nam