Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Pas zieleni

Z okazji DNIA WIOSNY dzieci posadziły drzewka i kwiaty. Dzięki temu powstał na boisku szkolnym przepiękny pas zieleni a każde drzewko otrzymało swoje imię. Aktywności te są związane także z realizacją projektu Międzypokoleniowe poruszenie - dla dóbr Ziemi zabezpieczenie.

Pomagają nam