Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Spotkania z baśnią i legendą polską

W minionym semestrze odbyły się cztery spotkania z baśnią i legendą polską. Zainteresowani uczniowie z klas 0-3 mieli okazję poznać treść legend oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych. Każde spotkanie dotyczyło innej legendy. Przy okazji zaznaczania na mapie miejsc, z których pochodziła legenda, uczniowie zapoznali się z  zabytkami i ciekawostkami danego regionu Polski.

Małgosia Jarosz

Pomagają nam