Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Obieżyświat 2014

FINAŁ OBIEZYŚWIATA’ 2014

Finał Międzyszkolnego Gimnazjalnego Konkursu Geograficznego OBIEŻYŚWIAT organizowanego przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe przy współpracy z Pracownią Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej odbył się 30 maja na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

VII już edycja naszego konkursu nosiła tytuł „Planeta Ziemia i jej żywioły”. Uroczystego otwarcia dokonały Panie dr hab. Iwona Piotrowska kierownik Pracowni oraz Beata Łuczak – Wencel dyrektor Kolegium Edukacyjnego PSO. Głos zabrali zaproszeni goście: Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych  prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, St. Wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji KO w Poznaniu Jarosław Biegała oraz Wiceprezes Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego Leszek Ciesielski.

Do finału konkursu przystąpiło 13 szkół: Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 23, Gimnazjum nr 43, Gimnazjum nr 44, Gimnazjum nr 56, Gimnazjum nr 58, Gimnazjum nr 60, Publiczne Gimnazjum Salezjańskie, Społeczne Gimnazjum nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 2, Społeczne Gimnazjum nr 4, Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum, Społeczne Gimnazjum „Dębinka”.

 Uczniowie zmagali  się z zadaniami w zespołach dwuosobowych, kształcąc tym samym umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, tak ważną we współczesnym świecie. Finał przebiegał w dwóch częściach. Najpierw odbyła się część teoretyczna. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 20 pytań, które ilustrowane były slajdami i fragmentami filmów, a dotyczyły one m.in. klęsk żywiołowych. Po krótkiej przerwie – przystąpiono do części praktycznej (także z zadaniami w terenie, pod opieką studentów z Wydziału). Wśród poleceń znalazły się m.in. szukanie obiektów wg. współrzędnych geograficznych, rozpoznawanie przyrządów meteorologicznych i sejsmicznych, układanie puzzli z ruchami masowymi, nazywanie skał w lapidarium i procesów rzeźbotwórczych.

W czasie obrad jury, młodzież gimnazjalna miała okazję zwiedzić Muzeum Ziemi oraz odbyć warsztaty z geocoatchingu.

Najwyższą liczbę punktów, a co za tym idzie –

I miejsce i Puchar OBIEŻYŚWIATA’2014 otrzymał zespół Społecznego Gimnazjum nr 2 Bartłomiej Bodak i Błażej Gajęcki.

II miejsce zajęła grupa z Gimnazjum nr 44 – Wiktoria Mejzińska i Zofia Paetz.

III miejsce – Gimnazjum nr 11 – Dominika Malinowska i Wojciech Sterba.

Wyróżnienie za IV miejsce przyznano zespołowi z Gimnazjum nr 23 – Łukaszowi Lachowi oraz Jagodzie Rozmiarek. Zaraz za nimi na pozycji V uplasowała się „Dębinka” i reprezentujący ją uczniowie Paweł Pazdrowski oraz Milan Stanisic.

 

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe składa serdecznie podziękowanie

Dziekanowi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych prof. UAM dr hab. Leszkowi Kasprzakowi oraz

dr hab. Iwonie Piotrowskiej za patronat merytoryczny i pomoc w organizacji konkursu.

Ponadto, bardzo dziękuje za zaangażowanie członkom jury:

dr Małgorzacie Cichoń, mgr Małgorzacie Kaczmarek oraz mgr Wojciechowi Wieckiemu.

Dziękuje także studentom Wydziału za współpracę w przygotowaniu i realizacji konkursu.

 

 

Pomagają nam