Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Obieżyświat

KONKURS GEOGRAFICZNY OBIEŻYŚWIAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Geograficzny „Obieżyświat” organizowany jest przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe we współpracy z Pracownią Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, którzy wykazują szczególne zainteresowanie geografią. Jego idea narodziła się 13 lat temu.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy geograficznej wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez zmierzenie się uczniów nie tylko z zagadnieniami teoretycznymi, ale także z działaniami praktycznymi. Konkurs składa się z dwóch etapów:

- części merytorycznej

- oraz praktycznej, połączonej z działaniami w terenie.

Innowacją jest to, że uczniowie nie mierzą się z zadaniami indywidualnie (jak w innych konkursach), ale w zespołach dwuosobowych. Kształcą tym samym umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, tak ważną we współczesnym świecie

Wyniki etapu szkolnego XIII edycji Obieżyświata

Finał XIII edycji Obieżyświata

 

REGULAMIN

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, metryczka, protokół etapu I.

Wyniki XII edycji Obieżyświata (2019)

FINAŁ Obieżyświata  - Program (2019)

Wyniki etapu szkolnego XII edycji Obieżyświata (2018)

Wyniki oraz fotorelacja z XI edycji Obieżyświata (2018)

Wyniki X edycji Obieżyświata (2017)

Edycja jubileuszowa - X konkursu Obieżyświat (2017)

Zdjęcia oraz wyniki IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego "Obieżyświat" (2016)

Wyniki IX edycji "Obieżyświata" (2016)

Zdjęcia oraz wyniki VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego "Obieżyświat" (2015)

Zdjęcia oraz wyniki z VII edycji konkursu (2014)

Zdjęcia oraz wyniki z VI edycji konkursu (2013)

Etap międzyszkolny - część 1 - turniejowa - maj 2012

Etap międzyszkolny - część 2 - praktyczno-problemowa - maj 2012

Etap międzyszkolny - część 3 -praktyczno-problemowa - maj 2012

Klucz odpowiedzi


Pomagają nam